THỨ BA, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2023 11:31

Đà Nẵng đảm bảo tốt các điều kiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non, học sinh

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 85/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố.
Đà Nẵng đảm bảo tốt các điều kiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non, học sinh.

Đà Nẵng đảm bảo tốt các điều kiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non, học sinh.

Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đảm bảo tốt các điều kiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non, học sinh trên địa bàn thành phố.

Theo đó, TP Đà Nẵng đặt mục tiêu 100% chính quyền các cấp trên địa bàn thực hiện rà soát, sắp xếp lại hệ thống y tế trường học trong các cơ sở giáo dục, xây dựng cơ chế quản lý và phương thức hoạt động y tế trường học phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương; 100% cơ sở giáo dục có nhân viên phụ trách công tác y tế trường học (nhân viên chuyên trách hoặc phân công nhân viên kiêm nhiệm theo dõi công tác y tế trường học) hoặc kí hợp đồng cung ứng dịch vụ với cơ sở y tế ở địa phương; 100% trung tâm y tế quận, huyện, trạm y tế xã, phường phân công cán bộ phụ trách công tác y tế trường học.

Đồng thời, 100% chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố có quy chế phối hợp giữa ngành Y tế và ngành Giáo dục về công tác y tế trường học gắn với y tế cơ sở; 100% cán bộ phụ trách công tác y tế trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục được bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức quản lý về y tế trường học. 100% nhân viên y tế trường học trong các cơ sở giáo dục và y tế cơ sở được bồi dưỡng về công tác y tế trường học dành cho từng đối tượng chuyên trách hoặc kiêm nhiệm.

Kế hoạch cũng phấn đấu 95% cơ sở giáo dục được bảo đảm điều kiện làm việc tối thiểu cho công tác y tế trường học như phòng làm việc, giường, trang thiết bị, dụng cụ sơ cấp cứu…

Để thực hiện các mục tiêu trên, TP Đà Nẵng sẽ rà soát các chính sách có liên quan đến công tác y tế trường học trên địa bàn thành phố; sắp xếp đội ngũ nhân viên y tế tại các cơ sở giáo dục; tăng cường hiệu quả công tác phối hợp liên ngành về công tác y tế trường học gắn với y tế cơ sở.

Đặc biệt, thành phố tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên làm công tác y tế trường học; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và huy động xã hội hóa về y tế trường học trong các cơ sở giáo dục; rà soát, cải tạo nâng cấp, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác y tế trường học phù hợp với thực tế của từng cấp học và diễn biến tình hình dịch, bệnh liên quan đến học sinh. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, nhân viên, giáo viên, học sinh và toàn xã hội về chính sách y tế trường học trong các cơ sở giáo dục…

BM

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh