THỨ NĂM, NGÀY 06 THÁNG 10 NĂM 2022 08:30

Đà Nẵng đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế TP Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 7 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2022.
Người lao động tham gia Ngày hội việc làm Đà Nẵng.

Người lao động tham gia Ngày hội việc làm Đà Nẵng.

Theo đó, 7 tháng đầu năm 2022, tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 3.186 tỷ đồng, đạt 55,27% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Số người tham gia bảo hiểm xã hội kể cả bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện đều tăng so với cùng kỳ, trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tăng 17.450 (8,09%); số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng 2.826 người (28,71%); số lượng đăng ký tài khoản VssID- bảo hiểm xã hội số trên toàn thành phố đạt 554.341 người, tỷ lệ đăng nhập ứng dụng đạt 71,92%.

Theo Ban chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế TP Đà Nẵng, tính đến 31/7/2022, tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội so với lực lượng lao động trong độ tuổi đạt 43,22%, vượt 1,22% so với mục tiêu (trong đó nông dân và lao động phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm 2,12% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 0,92% so với mục tiêu).

Số người và tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp so với lực lượng lao động trong độ tuổi đạt 39,76% vượt 5,76%. Độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 92,7% (không tính người tham gia bảo hiểm y tế là người làm việc trong lực lượng vũ trang).

Với những kết quả đạt được, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế TP Đà Nẵng cho biết, trong 5 tháng cuối năm 2022 sẽ tập trung tăng cường công tác quản lý Nhà nước, công tác phối hợp trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tập trung vào xử lý nợ đọng và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày hiệu quả hơn. 

BM

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh