Đà Nẵng: Hơn 300 tỷ đồng hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

16:23 - 11/04/2020

(Dân sinh) - UBND TP Đà Nẵng sẽ hỗ trợ cho các đối tượng đặc thù trên địa bàn thành phố gặp khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

UBND TP Đà Nẵng vừa thống nhất trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua mức hỗ trợ cho các đối tượng đặc thù của thành phố do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo đó, ngoài các đối tượng gặp khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ, TP Đà Nẵng dự kiến sẽ hỗ trợ cho 3 đối tượng đặc thù của thành phố, gồm: thân nhân người có công cách mạng đang được hưởng trợ cấp thường xuyên; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn của thành phố và đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo như trẻ em mồ côi, người nhiễm HIV, người đơn thân cao tuổi không nơi nương tựa, không có thu nhập, bộ đội phục viên xuất ngũ bị mắc bệnh tâm thần, người khuyết tật đang sống tại các cơ sở xã hội, các trường hợp khó khăn đang được hưởng trợ cấp xã hội khác...

Cụ thể: thân nhân của người có công cách mạng hưởng trợ cấp thường xuyên hỗ trợ mức 500.000 đồng/người/tháng. Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố được hỗ trợ mức 250.000 đồng/khẩu/tháng.

Hỗ trợ mức 500.000 đồng/người/tháng với đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thuộc hộ nghèo, cận nghèo như trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ không có nguồn nuôi dưỡng, trẻ em bị nhiễm HIV, người bị nhiễm HIV, người đơn thân, người cao tuổi theo Nghị quyết số 134/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố mở rộng ngoài quy định của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP; Bộ đội phục viên, xuất ngũ bị bệnh tâm thần hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo Nghị quyết số 196/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố; người ngừng hưởng chế độ mất sức lao động có thời gian công tác thực tế dưới 15 năm hết tuổi lao động có hoàn cảnh khó khăn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 45/2010/QĐ-UB của UBND thành phố; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, trẻ em con hộ nghèo, trẻ em khuyết tật nhẹ, người cao tuổi không có điều kiện sống tại gia đình, có nhu cầu tự nguyện vào sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập theo khoản 4, Điều 25 của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP do các hội, cơ sở tự vận động nguồn lực nuôi dưỡng.

Tổng số tiền hỗ trợ trong 3 tháng (tháng 4-6/2020) là khoảng 307,8 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố chi từ nguồn dự trữ tài chính và nguồn dự phòng là 225.091 triệu đồng và ngân sách Trung ương chi 83.640 triệu đồng.

BÙI MINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›