THỨ BA, NGÀY 05 THÁNG 07 NĂM 2022 02:27

Đà Nẵng nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022 trên địa bàn thành phố.
Thành phố tiếp tục vận động nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần...

Thành phố tiếp tục vận động nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần...

Với chủ đề “Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”, Kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong gia đình và xã hội; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần, giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022 trên địa bàn thành phố sẽ tập trung tuyên truyền về Luật Người cao tuổi, các văn bản chính sách liên quan đến người cao tuổi; biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến làm tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi ở cơ sở.

Đồng thời, triển khai thực hiện chính sách trợ cấp hàng tháng đối với người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn thành phố. Tiếp tục rà soát nắm tình hình người cao tuổi, gia đình có người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn và huy động nguồn lực để giúp đỡ họ cải thiện đời sống, tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời.

Thành phố cũng sẽ tiếp tục vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi như: vận động hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng người cao tuổi khó khăn chưa có chế độ bảo hiểm y tế; lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe người cao tuổi; tổ chức các hoạt động khám, tư vấn miễn phí về sức khỏe cho người cao tuổi…

UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố triển khai thực hiện kế hoạch. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi tại các địa phương, phối hợp rà soát, nắm tình hình người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa... để tham mưu, đề xuất hỗ trợ phù hợp.

Sở Y tế tiếp tục triển khai Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2025 tại thành phố; đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo quy định của Bộ Y tế; nâng cao chất lượng hoạt động các khoa lão và đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên ngành lão khoa cho nhân viên y tế.

UBND các quận, huyện tổ chức tuyên truyền “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”, rà soát, nắm tình hình người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi khuyết tật và bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 để có biện pháp hỗ trợ kịp thời… 

BÙI MINH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh