THỨ TƯ, NGÀY 17 THÁNG 08 NĂM 2022 04:37

Đà Nẵng phấn đấu 100% giáo viên mầm non được bồi dưỡng nâng cao năng lực tương ứng theo chuẩn nghề nghiệp

Giai đoạn 2023-2025, TP Đà Nẵng đặt mục tiêu bảo đảm 100% giáo viên mầm non đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên và được bồi dưỡng nâng cao năng lực tương ứng theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
Thành phố phấn đấu 100% giáo viên mầm non được bồi dưỡng nâng cao năng lực tương ứng theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Thành phố phấn đấu 100% giáo viên mầm non được bồi dưỡng nâng cao năng lực tương ứng theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Đây là một trong những mục tiêu của Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn TP Đà Nẵng nhằm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) đảm bảo nâng cao năng lực, chuẩn hoá về chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình GDMN.

Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân công lập và ngoài công lập; giáo viên trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố.

Theo đó, TP Đà Nẵng đặt mục tiêu đến cuối năm 2022, đảm bảo ít nhất 60% giáo viên mầm non đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, 80% giáo viên mầm non đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên; 80% giáo viên mầm non cốt cán được bồi dưỡng năng lực hỗ trợ đồng nghiệp tự học, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên, liên tục, năng lực tổ chức thực hiện Chương trình GDMN.

80% giáo viên mầm non được bồi dưỡng nâng cao năng lực tương ứng theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; 100% cán bộ quản lý được bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy, giáo dục, quản lý, năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin…

Giai đoạn 2023-2025, thành phố đảm bảo 100% giáo viên mầm non đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, 85% giáo viên mầm non đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên; 100% giáo viên mầm non cốt cán được bồi dưỡng năng lực hỗ trợ đồng nghiệp tự học, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên, liên tục, năng lực tổ chức thực hiện Chương trình GDMN; 80 % giáo viên mầm non được bồi dưỡng nâng cao năng lực tương ứng theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; 100% cán bộ quản lý được bồi dưỡng, cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trước khi được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng…

Để thực hiện các mục tiêu này, UBND TP Đà Nẵng cũng đề ra các giải pháp như đổi mới công tác quản lý hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở GDMN. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hoá và hội nhập quốc tế công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở GDMN trên địa bàn thành phố...

BÙI MINH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh