THỨ NĂM, NGÀY 19 THÁNG 05 NĂM 2022 06:57

Đà Nẵng phấn đấu 95% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch

Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 có 95% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt chất lượng theo quy chuẩn với số lượng tối thiểu 150 lít/người/ngày đêm.
Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 có 95% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt chất lượng.

Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 có 95% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt chất lượng.

Đây là một trong những mục tiêu cụ thể của Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Kế hoạch nhằm đảm bảo người dân nông thôn trên địa bàn được quyền tiếp cận sử dụng dịch vụ cấp nước sạch công bằng, thuận lợi, an toàn với chi phí hợp lý; đảm bảo vệ sinh hộ gia đình và khu vực công cộng, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh.

Qua đó, bảo vệ sức khỏe, giảm các bệnh liên quan đến nước và vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nông thôn, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn với thành thị, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 có 95% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt chất lượng theo quy chuẩn với số lượng tối thiểu 150 lít/người/ngày đêm; 100% hộ nông thôn, trường học, trạm y tế có nhà tiêu hợp vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn; 75% điểm dân cư nông thôn tập trung có hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt, 15% nước thải sinh hoạt được xử lý; 75% hộ chăn nuôi, trang trại được xử lý chất thải chăn nuôi.

Đến năm 2045, thành phố phấn đấu 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch và vệ sinh an toàn, bền vững; 90% điểm dân cư nông thôn tập trung có hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt, 60% nước thải sinh hoạt được xử lý; 100% hộ chăn nuôi, trang trại được xử lý chất thải chăn nuôi.

Để thực hiện các mục tiêu này, Kế hoạch cũng đề ra các giải pháp về triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách liên quan đến cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn; thực hiện hoạt động giáo dục, truyền thông để tuyên truyền; cấp nước sạch nông thôn; vệ sinh nông thôn; ứng dụng công nghệ, giải pháp cấp nước và vệ sinh thân thiện với môi trường, không ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, ưu tiên công nghệ đơn giản, giá thành phù hợp…  

BÙI MINH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh