CHỦ NHẬT, NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2022 04:30

Đà Nẵng tập trung nhân lực đẩy mạnh công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại và tiêm chủng cho trẻ em

UBND TP Đà Nẵng đề nghị UBND các quận, huyện huy động sự tham gia của tất cả các ban, ngành, đoàn thể trong công tác vận động, tuyên truyền người dân đi tiêm chủng; người dân không đồng ý tiêm chủng phải ký cam kết và chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh.
Thành phố Đà Nẵng tập trung nhân lực đẩy mạnh công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại và tiêm chủng cho trẻ em.

Thành phố Đà Nẵng tập trung nhân lực đẩy mạnh công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại và tiêm chủng cho trẻ em.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành văn bản về tập trung nhân lực đẩy mạnh công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại và tiêm chủng cho trẻ em trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các cấp, các ngành quán triệt xuyên suốt, xác định công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 là biện pháp cần thiết để phòng, chống, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Ngành Y tế và các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai các văn bản của Trung ương và Thành phố về công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Trên cơ sở rà soát và thống kê cụ thể các đối tượng cần tiêm mũi 3, mũi 4, đối tượng trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi (đối tượng được chỉ định tiêm, đã tiêm, chưa tiêm, đối tượng đã mắc COVID-19), UBND các quận, huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương triển khai thực hiện. Trong trường hợp nếu số liệu thay đổi cần có báo cáo, giải trình cụ thể, đồng thời, báo cáo cụ thể số lượng đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng trong thời gian đến gửi về Sở Y tế để đăng ký nhu cầu vaccine phòng COVID-19.

Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm đối với tỷ lệ tiêm chủng tại địa bàn và việc sử dụng có hiệu quả số lượng vaccine phòng COVID-19 được cấp để đảm bảo đạt tỷ lệ tiêm chủng trên địa bàn.

UBND thành phố đề nghị UBND các quận, huyện huy sự tham gia của tất cả các ban, ngành, đoàn thể trong công tác vận động, tuyên truyền người dân đi tiêm chủng; thống nhất truyền thông về tiêm vaccine là tiêm vaccine phòng chống dịch, người dân không đồng ý tiêm phải ký cam kết và chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh; việc ký cam kết thực hiện sau khi đã được vận động, tuyên truyền nhiều lần về lợi ích, hiệu quả của vaccine nhưng vẫn không đồng ý tiêm chủng… 

BÙI MINH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh