THỨ BA, NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2021 12:25

Đảng bộ Cục Quản lý Lao động ngoài nước tổ chức thành công Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 12/6/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Quản lý Lao động ngoài nước trực thuộc Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Bá Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Chánh Văn phòng Bộ.

Báo cáo chính trị trình Đại hội đã nêu bật kết quả triển khai các nhiệm vụ trên các mặt công tác của nhiệm kỳ 2015 - 2020 như lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đạt kết quả cao theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; trong đó, nổi bật là tổng kết 10 năm thực hiện Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và xây dựng dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (sửa đổi), hiện đang được Quốc hội thảo luận; tham mưu Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; xây dựng các nội dung đàm phán, ký kết thảo thuận, biên bản ghi nhớ với các nước tiếp nhận lao động, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động như Nhật Bản, Hàn Quốc, CHLB Đức,…; thực hiện đồng bộ các giải pháp duy trì và phát triển các thị trường lao động ngoài nước; hoạt động đưa người lao động Việt Nam sang làm việc tại các thị trường trọng điểm tiếp tục được tăng cường quản lý, chấn chỉnh để ổn định và phát triển bền vững; đưa khoảng 550.000 người đi làm việc ở nước ngoài,... 

Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến nhất định, sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ, đảng viên được nâng lên, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc được cải tiến; chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; tự phê bình và phê bình được tăng cường; tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII; triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Bá Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Chánh Văn phòng Bộ đã bày tỏ sự nhất trí cao với Báo cáo chính trị của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Bá Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Chánh  Văn phòng Bộ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Nguyễn Bá Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Chánh Văn phòng Bộ phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng thời, đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ cũng đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Cục trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là việc triển khai xây dựng dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (sửa đổi); tham mưu Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; xây dựng các nội dung đàm phán, ký kết thảo thuận, biên bản ghi nhớ với các nước tiếp nhận lao động, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động như Nhật Bản, Hàn Quốc, CHLB Đức,…; thực hiện đồng bộ các giải pháp duy trì và phát triển các thị trường lao động ngoài nước… Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Cục đã chú trọng công tác chính trị, tư tưởng; công tác xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên; triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,…

Về phương hướng nhiệm kỳ tới, đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ yêu cầu, Đảng ủy Cục tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trí tuệ, chủ động phối hợp với Lãnh đạo Cục để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao như: cần tập trung tham mưu Bộ hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; trước mắt, tập trung tham mưu hoàn thiện Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; chủ động, tích cực triển khai các chương trình hợp tác quốc tế, các hiệp định, thỏa thuận về phái cử và tiếp nhận với các nước đang tiếp nhận lao động Việt Nam; tập trung thực hiện các giải pháp ổn định và mở rộng thị trường,…

Đồng thời, cần tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết trong toàn Đảng bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Đảng ủy Bộ, góp phần xây dựng tập thể Đảng bộ thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; nâng cao chất lượng công tác tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/ĐU của Đảng ủy Bộ; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương của Đảng; triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, về đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng, vai trò tiền phong gương mẫu, kỷ cương, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đảng bộ Cục Quản lý Lao động ngoài nước tổ chức thành công Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 2.

Đồng chí Nguyễn Bá Hoan chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cục QLLĐNN nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Cục trưởng Tống Hải Nam đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, trực tiếp là đồng chí Nguyễn Bá Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ và hứa sẽ tiếp thu nghiêm túc, cầu thị các ý kiến chỉ đạo của đồng chí để nhiệm kỳ tới Đảng bộ Cục Quản lý Lao động ngoài nước đạt được kết quả toàn diện hơn trên các mặt công tác.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết.

Nguyễn Văn Dư-Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Bộ LĐ-TB

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh