Đảng bộ Trung tâm DVVL Hà Nội: Đoàn kết, dân chủ, không ngừng đổi mới xây dựng Đảng bộ phát triển vững mạnh

13:20 - 30/05/2020
Đảng bộ Trung tâm DVVL Hà Nội: Đoàn kết, dân chủ, không ngừng đổi mới xây dựng Đảng bộ phát triển vững mạnh

Ngày 28/5, Đại hội lần thứ II Đảng bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã diễn ra thành công, bầu Ban chấp hành khóa II nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ VI Đảng bộ quận Cầu Giấy.

Đảng bộ Trung tâm DVVL Hà Nội: Đoàn kết, dân chủ, không ngừng đổi mới xây dựng Đảng bộ phát triển vững mạnh - Ảnh 1.

Đảng bộ Trung tâm DVVL Hà Nội có 71 Đảng viên, 6 chi bộ trực thuộc.

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trí tuệ - Đổi mới", Đại hội đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng bộ Trung tâm DVVL Hà Nội: Đoàn kết, dân chủ, không ngừng đổi mới xây dựng Đảng bộ phát triển vững mạnh - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đảng bộ Trung tâm DVVL Hà Nội: Đoàn kết, dân chủ, không ngừng đổi mới xây dựng Đảng bộ phát triển vững mạnh - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP. Hà Nội (Thứ 2 từ phải vào) đại diện sở LĐ-TB&XH chúc mừng Đại hội.

Trong báo cáo chính trị trình Đại hội, ông Tạ Văn Thảo đã nêu những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. "Kết quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ vừa qua trên tất cả các lĩnh vực chính là nhờ một Đảng bộ vững mạnh, khẳng định vai trò lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ đối với việc hoàn thành nhiệm vụ của Trung tâm DVVL Hà Nội trong những năm qua. Đảng ủy Trung tâm đã bám sát Nghị quyết của cấp trên, từ đó cụ thể hóa bằng Nghị quyết của Đảng bộ đúng đắn, kịp thời nhất là tập trung xác định các nhiệm vụ trọng tâm trên cơ sở xác định định hướng phát triển Trung tâm DVVL xuyên suốt, mang đặc thù của một trung tâm thuộc ngành LĐ-TB&XH, xứng đáng với vị trí là Trung tâm DVVL của Thủ đô…", Báo cáo nêu.

Đảng bộ Trung tâm DVVL Hà Nội: Đoàn kết, dân chủ, không ngừng đổi mới xây dựng Đảng bộ phát triển vững mạnh - Ảnh 4.

Ông Tạ Văn Thảo, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm DVVL Hà Nội báo cáo tại Đại hội

Về công tác xây dựng Đảng, điểm nổi bật đánh dấu sự lớn mạnh của Đảng bộ Trung tâm DVVL Hà Nội về số lượng là việc hợp nhất hai tổ chức cơ sở Đảng (Đảng bộ Trung tâm DVVL Hà Nội và Chi bộ Trung tâm DVVL số 2 Hà Nội) tại Quyết định số 1048-QĐ/QU ngày 15/02/2015 của Quận ủy Cầu Giấy.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cầu giấy ghi nhận những nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra; đồng thời đánh giá cao công tác chuẩn bị của BCH Đảng bộ Trung tâm DVVL Hà Nội trong công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II: "Có thể khẳng định, những cố gắng phấn đấu và kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác của Đảng bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội trong nhiệm kỳ vừa qua là rất to lớn, phấn khởi và tự hào. Đây là tiền đề quan trọng cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tiếp theo".

"Những thành tích đó là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn của các Đảng ủy, Lãnh đạo Trung tâm và toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức của Trung tâm. Những kết quả của các đồng chí đã góp phần quan trọng trong việc giải quyết nhu cầu cung - cầu của thị trường lao động trên địa bàn Thành phố, góp phần tích cực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong thời gian qua", Phó Bí thư thường trực Quận ủy quận Cầu Giấy khẳng định.

Đảng bộ Trung tâm DVVL Hà Nội: Đoàn kết, dân chủ, không ngừng đổi mới xây dựng Đảng bộ phát triển vững mạnh - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng thời, ông Chiến cũng đề nghị Đảng Bộ Trung tâm DVVL nhiệm kỳ mới cần: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; Xây dựng Đảng bộ Trung tâm trong sạch, vững mạnh; Tiếp tục phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết trong toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên của Trung tâm. Lãnh đạo chỉ đạo tốt các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; Tiếp tục đẩy mạnh công tác liên kết, hợp tác quốc tế để nâng cao số lượng, chất lượng hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động trên địa bàn của Thành phố, trong đó có quận Cầu Giấy; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tại đơn vị, phát huy những ưu thế của việc cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công về BHTN; Nghiên cứu để mở rộng việc ứng dụng và cung cấp dịch vụ công trên các lĩnh vực khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm bớt thời gian đi lại cho người lao động và doanh nghiệp

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, độ tuổi và số lượng, cơ cấu gồm 9 đồng chí. Trong đó, ông Tạ Văn Thảo, Giám đốc được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ mới.

Đảng bộ Trung tâm DVVL Hà Nội: Đoàn kết, dân chủ, không ngừng đổi mới xây dựng Đảng bộ phát triển vững mạnh - Ảnh 6.

Các vị đại biểu tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Trung tâm DVVL nhiệm kỳ mới 2020-2025

Với tinh thần phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo Đảng bộ, xây dựng Trung tâm phát triển, vững mạnh toàn diên. Ban chấp hành Đạng bộ Trung tâm DVVL Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ với mục tiêu: Tiếp tục xây dựng Trung tâm DVVL Hà Nội từng bước phát triển vững chắc, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; kiện toàn tổ chức bộ máy trong đó chú trọng bồi dưỡng phát triển Đảng viên và bổ nhiệm cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác; Tăng cường công tác xây dựng Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đưa Trung tâm tiếp tục phát triển.

Để thực hiện những mục tiêu trên, Đảng bộ Trung tâm DVVL Hà Nội đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như:

-Tập trung tìm mọi giải pháp để thực hiện tốt công tác tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động có hoàn cảnh khó khăn, lao động bảo hiểm thất nghiệp, người khuyết tật và lao động tại khối bảo trợ xã hội.

- Xây dựng phương án thực hiện Kế hoạch "giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố năm 2020 và các năm tiếp theo". Thực hiện Đề án nâng cao năng lực hoạt động tại các sàn, điểm giao dịch việc làm vệ tinh cũng như gắn kế công tác thông tin thị trường lao động với thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

-Thực hiện việc giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp một cách toàn diện, kịp thời xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Nâng cao chất lượng tuyển sinh, đào tạo, liên kết đào tạo và giảng dạy các lớp học nghề ngắn hạn cho người lao động.

-Tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng công tác thu thập, khảo sát thị trường lao động; nâng cao nghiệp vụ phân tích các số liệu về doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp; đổi mới về nội dung và hình thức các báo cáo, bản tin cập nhật thị trường lao động Hà Nội; đa dạng hóa các giải pháp và hình thức cung ứng thông tin các sản phẩm, ấn phẩm phân tích, dự báo thị trường lao động.

- Đảm bảo đáp ứng cơ sở vật chất, mặt bằng, nhân lực, nguồn lực cho các hoạt động của Trung tâm.

- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII).

-Xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc.

-Phấn đấu kết nạp từ 15 đảng viên mới trở lên; hàng năm 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Tổ chức rà soát, sắp xếp bộ máy các phòng, bộ phận thuộc Trung tâm cho phù hợp thực tế, nhằm nâng cao năng lực hoạt động, hiệu quả công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý tốt nguồn kinh phí để từng bước nâng cao tính tự chủ, quan tâm đến đời sống, thu nhập của cán bộ, nhân viên Trung tâm.

Quang Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›