Đảng ủy Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm

06:06 - 24/07/2020

(Dân sinh) - Ngày 23/7/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Về phía Đảng ủy Tổng cục có đồng chí Trương Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng; Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục; cấp ủy các chi bộ trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên và đảng viên là lãnh đạo cấp phòng, chuyên viên chính trở lên.

Đảng ủy Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. - Ảnh 1.

Chủ tọa Hội nghị


Báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Phí Mạnh Thắng, Phó bí thư Đảng ủy cho biết: Năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII và Nghị quyết Đảng bộ Bộ lần thứ VIII. Bối cảnh trong nước và quốc tế đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Đứng trước tình hình đó, Đảng bộ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và xử lý hiệu quả, kịp thời nhiều vấn đề thực tiễn phát sinh, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ và Bộ giao phó.

Đảng ủy Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. - Ảnh 2.

Đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo sơ kết tại Hội nghị đã nêu những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đảng ủy Tổng cục đã ban hành kịp thời nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo nhiệm vụ công tác đảng năm 2020, trong đó có nội dung về công tác chuẩn bị nhằm đảm bảo cho đại hội Đảng bộ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Công tác phối hợp giữa Đảng ủy với lãnh đạo Tổng cục được thực hiện chặt chẽ đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được thống nhất và hiệu quả.

Đảng ủy Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. - Ảnh 3.

Đồng chí Trương Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng phát biểu kết luận Hội nghị

Đảng ủy làm tốt công tác xây dựng Đảng, nhất là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ. Triển khai có hiệu quả, kịp thời về học tập, quán triệt các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, các Nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng ủy cấp trên. Công tác dân vận được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức phong phú, hầu hết các đơn vị đều gắn việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở với việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí”. Phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức tiếp tục được đổi mới theo hướng gần dân, tôn trọng dân, nâng cao chất lượng để phục vụ dân. 

Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đã bám sát phương hướng, xác định đúng trọng tâm theo đúng yêu cầu của Đảng ủy. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn cơ quan, xây dựng khối đoàn kết, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Công tác phòng chống tham nhũng được triển khai, tổ chức trong tất cả các chi bộ, các Vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã nghiêm túc nói và làm theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; thực hiện tốt nội quy, quy chế của đảng, cơ quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, đơn vị.

Đảng ủy Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. - Ảnh 4.

Đồng chí Phí Mạnh Thắng, Phó bí thư Đảng ủy Tổng cục báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe nhiều báo cáo tham luận về công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng. Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tham luận về “Sự phối hợp giữa lãnh đạo Tổng cục và Đảng ủy Tổng cục trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn tại Tổng cục”. 

Đồng chí Bùi Kim Giang, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ tham luận về “Đảng ủy Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội các chi bộ và đại hội Đảng bộ Tổng cục”.

 Đồng chí Vũ Xuân Hùng, Bí thư chi bộ Vụ Đào tạo chính quy và đồng chí Đào Trọng Độ, bí thư chi bộ Vụ Đào tạo thường xuyên tham luận về “vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Chi bộ”. Đồng chí Trần Thị Thu Hà, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng cục tham luận về “Sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức công đoàn tại Tổng cục”. Đồng chí Đinh Xuân Thành, Phó Bí thư chi Vụ Tổ chức cán bộ tham luận về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp”.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đánh giá cao hoạt động của Đảng ủy Tổng cục, là một trong 3 Đảng bộ đầu tiên thuộc Bộ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí cũng nhấn mạnh đến sự phối hợp giữa Đảng ủy cơ quan trong sự chỉ đạo, lãnh đạo trong các hoạt động chuyên môn của cơ quan Tổng cục thông qua các Nghị quyết và giới thiệu các Đảng viên tham gia công tác chính quyền. Cần có các cơ chế về sự phối hợp công tác giữa Đảng ủy và chính quyền; cơ chế hoạt động của chi ủy ở các chi bộ

Đảng ủy Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. - Ảnh 5.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các Đảng viên góp ý cho báo cáo Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Đảng ủy Tổng cục; Đồng chí nhấn mạnh đến công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị giữa chính quyền với Đảng ủy, với thường ủy, với cấp ủy, với chi bộ; công tác xây dựng Đảng, chính trị, tư tưởng, đạo đức, phát triển Đảng viên, công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, công tác dân vận. Đồng chí cũng lưu ý là “chúng ta đào tạo ra nhân lực có kỹ năng nhưng ngay chúng ta cũng cần được trang bị các kỹ năng” các kỹ năng cần được trang bị và nâng cao như: ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phối hợp, chia sẻ.


PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›