THỨ BA, NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2021 09:44

Đến năm 2020 sẽ giảm 100 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

(Dân sinh) - Theo tin từ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, trong thời gian tới sẽ sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở và linh hoạt, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động. Đến cuối năm 2019, ngành sẽ giảm 100 trường công lập,...
Đến năm 2020 sẽ giảm 100 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, trong khi chờ xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp  theo đúng quy định, ngành đã chủ động triển khai quy hoạch.

Tính chung trong 2 năm 2018 và 2019 sẽ giảm 100 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, đạt 16%, vượt trước mục tiêu Nghị quyết 19 – NQ/TW là đến năm 2021 giảm ít nhất 10%. Cụ thể: năm 2018 giảm được 35 trường; 6 tháng năm 2019 giảm được 24 trường, hiện  đang nhận được đề nghị của 24 địa phương đề nghị sáp nhập 10 trường cao đẳng, 32 trường trung cấp.

Bên cạnh đó, triển khai quy hoạch 45 trường chất lượng cao, 134 ngành, nghề trọng điểm. Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương rà soát, sắp xếp mạng lưới theo Nghị quyết 19 - NQ/TW và Nghị quyết 08 - CP về tiếp tục đối mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn có tình trạng một số nơi làm vội vàng, sắp xếp mang tính hành chính, cơ học. Sáp nhập cả trường đặc thù như: Văn hoá nghệ thuật, y tế vào trường kinh tế, kỹ thuật; sai quy trình, thẩm quyền, không xin ý kiến cơ quan quản lý nhà nước; thu hồi đất đai chuyển mục đích sử dụng khác. Khắc phục tình trạng này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các bộ, ngành địa phương bám sát mục tiêu, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết và hướng dẫn để có lộ trình phù hợp, hiệu quả.

Về quy hoạch mạng lưới hệ thống, theo Dự thảo Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, phấn đấu tinh gọn hệ thống, giảm đầu mối cơ sở đồng thời tăng mạnh quy mô tuyển sinh. Cụ thể: Đến năm 2021 mỗi năm giảm tối thiểu 2,5% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, quy mô tuyển sinh đạt 2,6 triệu người/năm; giai đoạn 2021 – 2025 mỗi năm giảm tối thiểu 2% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, đặt mục tiêu quy mô tuyển sinh đạt 4,6 triệu người/năm...

Phương Minh

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh