THỨ HAI, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2022 04:39

Đoàn Thanh niên Bộ LĐ-TB&XH sẵn sàng cho Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027

Hòa chung cùng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, Đoàn Thanh niên Bộ LĐ-TB&XH đã và đang chuẩn bị các bước cuối cùng, sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ LĐ-TB&XH nhiệm kỳ 2022-2027.
Đoàn đại biểu TN Bộ LĐ-TB&XH vào viếng Lăng Bác, nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người

Đoàn đại biểu TN Bộ LĐ-TB&XH vào viếng Lăng Bác, nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH; căn cứ Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa XI; căn cứ Kế hoạch số 145-KH/ĐTNK-TCKT ngày 27/9/2021, Hướng dẫn số 32-HD/ĐTNK-TCKT ngày 18/11/2021 của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ LĐ-TB&XH đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đại Biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ LĐ-TB&XH nhiệm kỳ 2022-2027.

Anh Nguyễn Hữu Thọ, Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn TN Bộ LĐ-TB&XH cho biết: “Ngay sau khi nhận được các văn bản hướng dẫn tổ chức đại hội Đoàn các cấp của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Đoàn TN Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức họp, phân công và ban hành văn bản hướng dẫn cũng như chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức Đại hội theo kế hoạch đề ra.

Chi Đoàn Báo Lao động và Xã hội tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024

Chi Đoàn Báo Lao động và Xã hội tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024

Trước khi Đại hội Đoàn Bộ diễn ra, 31 cơ sở đoàn trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội và đã bầu, lựa chọn các đoàn viên ưu tú của cơ sở đoàn tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ LĐ-TB&XH”.

Về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, anh Nguyễn Hữu Thọ thông tin:  “Trong nhiệm kỳ 2015 - 2022, Đoàn Bộ luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, đặc biệt được sự chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện của Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ; sự hỗ trợ, tạo điều kiện của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị; sự tích cực phối hợp của Công đoàn Bộ, Công đoàn các đơn vị trong các hoạt động đoàn thể; sự chủ động, xung kích, sáng tạo của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Bộ, Ban Chấp hành các cơ sở đoàn trực thuộc, sự nỗ lực cố gắng, nhiệt tình của các đoàn viên, thanh niên Bộ, công tác đoàn và phong trào thanh niên ngày càng tiến bộ, triển khai các hoạt động có điểm nhấn, có chiều sâu, tạo sự chuyển biến tương đối toàn diện.

Công tác tuyên truyền, giáo dục được Ban Chấp hành Đoàn Bộ và Ban Chấp hành các cơ sở đoàn tập trung chỉ đạo đồng bộ, kịp thời; tổ chức nhiều hoạt động với nội dung và hình thức đa dạng, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Qua đó, các phong trào hoạt động của Đoàn Bộ tạo được sức lan tỏa và dấu ấn trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên Bộ nói riêng và tuổi trẻ của ngành ở các địa phương nói chung; Cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai có hiệu quả, phù hợp với đặc thù của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ; các nội dung của cuộc vận động từng bước gắn với nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào của Đoàn đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong đoàn viên, thanh niên ở bước học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, nhất là trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và cải cách hành chính; Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến, góp phần ổn định tổ chức, đặt nền móng cho sự phát triển vững mạnh của Đoàn Bộ trong thời gian tới”.

“Các phong trào của Đoàn đã được cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp, mô hình hiệu quả, gắn với nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên góp phần động viên đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; công tác tham mưu, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Bộ từng bước được đổi mới để phù hợp hơn với thực tiễn”, Anh Thọ chia sẻ.

Nhiệm kỳ 2015-2022 Đoàn TN Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Nhiệm kỳ 2015-2022 Đoàn TN Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Để hướng tới tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TN Bộ LĐ-TB&XH thành công tốt đẹp, Ban chấp hành Đoàn TN Bộ đã trình và xin ý kiến Ban thường vụ Đảng Ủy Bộ LĐ-TB&XH, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương về kế hoạch tổ chức Đại hội, các văn kiện cũng như Đề án nhân sự cho nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2022-2027.

Với mục tiêu xây dựng đội ngũ đoàn viên, thanh niên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, hoài bão, có ý chí khát vọng cống hiến; gương mẫu, giỏi nghiệp vụ, có chuyên môn cao; có kỹ năng tốt; có phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ cương, kỷ luật, nội quy, quy định của đơn vị; năng động, sáng tạo. Đoàn TN Bộ LĐ-TB&XH xác định chương trình hành động cho nhiệm kỳ khóa 2022-2027 có chủ đề “ĐOÀN KẾT, XUNG KÍCH, TÌNH NGUYỆN, SÁNG TẠO, CỐNG HIẾN, GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI", với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đoàn kết, xung kích, tình nguyện, sáng tạo, cống hiến”.

Q.D

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh