THỨ HAI, NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2022 02:53

Đồng Nai: Giao thêm gần 195 ha đất để xây dựng sân bay Long Thành

(Dân sinh) - UBND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định về việc giao gần 195 ha đất cho Cảng vụ Hàng không miền Nam (đợt 2) để thực hiện triển khai dự án xây dựng Sân bay Long Thành giai đoạn 1 tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai giao cho Cảng vụ Hàng không miền Nam diện tích đất gần 195ha tại xã Bình Sơn để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng không dân dụng tại sân bay Long Thành theo quy định tại Điều 156 Luật Đất đai năm 2013.

Mục đích sử dụng đất là đất giao thông (sân bay Long Thành); hình thức giao đất là Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài. Cũng theo quyết định này, UBND tỉnh giao các đơn vị có liên quan thực hiện quản lý, sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và các quy định khác của pháp luật.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê trong khu vực cảng hàng không, sân bay cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định tại Điều 156 Luật Đất đai năm 2013, các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng đất cảng hàng không, sân bay và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan quản lý nhà nước về hàng không dân dụng phê duyệt.

Phối cảnh Dự án Sân bay Long Thành.

Phối cảnh Dự án Sân bay Long Thành.

Kiểm tra việc sử dụng đất, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với tổ chức, cá nhân được Cảng vụ Hàng không miền Nam giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm thực hiện xác định cụ thể mốc giới và giao đất trên thực địa. Thông báo cho tổ chức sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật (nếu có). Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.

Phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và đơn vị liên quan xác định đơn giá thuê đất tại sân bay Long Thành theo quy định. Ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo ủy quyền của UBND tỉnh. 

Trước đó, vào cuối năm 2020, Đồng Nai đã giao đất đợt 1 cho Cảng vụ Hàng không miền Nam với diện tích đất hơn 1.280ha. Tính đến nay tỉnh Đồng Nai đã giao gần 1.500ha đất dự án Sân bay Long Thành cho Cảng vụ Hàng không miền Nam. 

Đào tạo nghề cho người dân có đất bị thu hồi

UBND tỉnh đã giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với UBND huyện Long Thành, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các đơn vị liên quan căn cứ đề án Đào tạo nghề đã duyệt, thực hiện phân loại độ tuổi, xác định nhu cầu lao động cần cho từng khu vực, từng công ty, doanh nghiệp trên địa bàn để tổ chức đào tạo nghề cho các cá nhân trong độ tuổi lao động của hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án Sân bay Long Thành.

Trước đó, theo khảo sát của Sở LĐ-TB&XH đối với hơn 6,5 ngàn người có độ tuổi từ 15 tuổi trở lên trong vùng dự án Sân bay Long Thành cho thấy, có gần 1,5 ngàn người có nhu cầu đào tạo nghề, 723 người có nhu cầu hợp tác lao động nước ngoài và hơn 2,4 ngàn người có nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh.

Trong khi đó, giai đoạn 1 dự kiến sẽ cần gần 13,8 ngàn lao động, trong đó có hơn 470 người là cán bộ lãnh đạo, quản lý; số lao động chuyên môn nghiệp vụ, trực tiếp sản xuất kinh doanh gần 12,7 ngàn người, còn lại là lao động khác. Bên cạnh các ngành nghề đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao, chuyên về nghiệp vụ hàng không, còn có những ngành nghề mang tính phổ thông như: xây dựng, vận tải và làm các công việc phụ trợ khác.

 

XT

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh