THỨ SÁU, NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2022 01:38

Giá xét nghiệm SARS-CoV-2 điều chỉnh giảm khoảng 30% so với giá hiện hành

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư quy định giá xét nghiệm SARS-CoV-2, có hiệu lực từ ngày 21/2. Mức giá trần mới sẽ giảm cao nhất khoảng 30% so với giá hiện hành.
Lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm Covid 19.

Lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm Covid 19.

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 02/2022/TT-BYT quy định giá xét nghiệm SARS-CoV-2. Cụ thể:

 Đối với xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh mẫu đơn, giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định có mức thanh toán tối đa không quá 78.000 đồng/xét nghiệm.

Mức giá theo quy định hiện hành ở Thông tư 16 là 109.700 đồng/xét nghiệm. Như vậy, mức giá mới giảm khoảng 30% so với giá hiện hành.

Với xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động mẫu đơn, giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định có mức thanh toán tối đa không quá 178.900 đồng/xét nghiệm.

Với xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR, trường hợp mẫu đơn, giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho phản ứng theo quy định có mức thanh toán tối đa không quá 501.800 đồng/xét nghiệm.

Trường hợp gộp mẫu, giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho phản ứng theo quy định, trong đó sinh phẩm xét nghiệm cho phản ứng được chia đều theo số mẫu gộp.

Mức thanh toán tối đa không vượt quá mức giá xét nghiệm gộp mẫu quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư mới quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 do cơ sở y tế của Nhà nước thực hiện, bao gồm việc lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

Thông tư áp dụng đối với các trường hợp thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; người sử dụng dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tự chi trả và các trường hợp được ngân sách Nhà nước chi trả theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Không áp dụng Thông tư này đối với các trường hợp lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cộng đồng do ngân sách Nhà nước chi trả theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

PHƯƠNG ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh