THỨ TƯ, NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2022 10:57

TP HCM:

Giám sát trả lương, thưởng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn

Sở LĐ-TB&XH TPHCM vừa ban hành kế hoạch về tăng cường giám sát tình hình trả lương, trả thưởng dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023 và ổn định lao động, việc làm, quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM.
Tp HCM sẽ tăng cường giám sát tình hình trả lương, trả thưởng dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023.

Tp HCM sẽ tăng cường giám sát tình hình trả lương, trả thưởng dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023.

Theo đó, Sở LĐ-TB&XH TPHCM tập trung thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về lao động, việc làm, tiền lương, tiền thưởng trong các doanh nghiệp; hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết kịp thời các thắc mắc, khiếu nại, kiến nghị của doanh nghiệp và người lao động trong việc thực hiện chính sách, pháp luật lao động. 

Đồng thời, tăng cường phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý khu công nghệ cao, UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện trong công tác quản lý Nhà nước về lao động.

Chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra tranh chấp lao động, thực hiện các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp trên địa bàn. Khi có tranh chấp lao động, đình công phát sinh cần nhanh chóng nắm bắt tình hình, hỗ trợ các bên tiến hành đối thoại, thương lượng để giải quyết bất đồng, không để đình công xảy ra kéo dài, lan truyền giữa các doanh nghiệp, gây ra tình trạng mất trật tự, an toàn xã hội.

Mặt khác, tăng cường theo dõi, giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động trong các doanh nghiệp nhất là việc thanh toán, không để xảy ra tình trạng nợ đọng tiền lương, tiền thưởng của người lao động trong tháng giáp Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023. Bên cạnh đó, phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, xây dựng phương án điều chỉnh thang lương, bảng lương theo mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý khu công nghệ cao, UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện để yêu cầu các doanh nghiệp sớm công bố kế hoạch trả lương, trả thưởng, các khoản hỗ trợ người lao động, thời gian nghỉ trong dịp Tết trên cơ sở các thỏa thuận được ghi nhận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế của doanh nghiệp và thông tin đầy đủ, kịp thời cho người lao động biết; bảo đảm thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn theo kế hoạch như đã thỏa thuận.

Ngoài ra, theo dõi, nắm bắt tình hình lao động, việc làm, nhu cầu lao động, tuyển dụng, sử dụng, biến động lao động trong các doanh nghiệp, tăng cường sự phối hợp giữa các địa phương, doanh nghiệp trong việc cung ứng, tuyển dụng lao động, đào tạo nghề cho người lao động; có phương án hỗ trợ người lao động quay trở lại thành phố làm việc sau Tết Nguyên đán, bảo đảm việc làm cho người lao động.

PHƯƠNG ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh