THỨ BA, NGÀY 05 THÁNG 07 NĂM 2022 11:24

Gói hỗ trợ phục hồi và phát triển KT-XH: Đã giải ngân được 22.000 tỷ đồng

Phát biểu tại phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội về các vấn đề kinh tế-xã hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết đến thời điểm hiện nay, đã cơ bản hoàn thành các chính sách và giải ngân được 22.000 tỷ đồng trong gói chính sách 347.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội. Đây là tiền đề rất quan trọng để tin tưởng rằng gói hỗ trợ này sẽ được thực hiện tốt trong thời gian tới.

Đã giải ngân 22.000 tỷ đồng trong gói hỗ trợ

Báo cáo với Quốc hội về tình hình thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết đây là nội dung đã được Bộ Chính trị có kết luận.

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Chỉ sau 19 ngày khi Quốc hội thông qua Nghị quyết 43, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Chương trình đã đề ra 5 nhóm giải pháp với các nhiệm vụ hết sức cụ thể, phân bổ nguồn lực chi tiết, đề ra nhiệm vụ ban hành 14 văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện. Xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm và quyết tâm chỉ đạo thực hiện, thời gian qua, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo điều hành, đôn đốc tổ chức thực hiện.

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, đến nay, về nhiệm vụ xây dựng chính sách cơ chế, đã ban hành 11 văn bản trong tổng số 14 văn bản theo kế hoạch. Bên cạnh đó, một số văn bản còn chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra do đây là chương trình chính sách phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp nhiều cơ quan. Trước những vướng mắc trong tổ chức thực hiện, các cơ quan cũng có sự thận trọng. Mặt khác, đây cũng là nhiệm vụ mới, chưa có trong kế hoạch dài hạn, nhiều công việc chưa được chủ động. Thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ này.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thông tin về gói hỗ trợ phục hồi KT-XH

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thông tin về gói hỗ trợ phục hồi KT-XH

Thông tin cụ thể về tiến độ thực hiện các gói hỗ trợ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ tổng số tiền của gói hỗ trợ chính xác là 347.000 tỷ đồng. Trong đó, 46.000 tỷ đồng dùng quỹ dự trữ, quỹ tài chính hợp pháp với số lượng là 2 tỷ USD để mua vaccine và trang thiết bị y tế. Hiện nay, chúng ta đã cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19. Do đó, việc sử dụng 46.000 tỷ đồng này cũng tùy theo tình hình sắp tới xảy ra. Nếu cần, có thể chi và sử dụng ngay.

Như vậy, còn lại khoảng 301.000 tỷ đồng. Cụ thể gồm các gói: 125.000 tỷ đồng, gồm 64.000 tỷ đồng từ miễn, giảm thuế. Sau khi Nghị quyết 43 được ban hành, với sự tham mưu của Bộ Tài chính, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% từ tháng 2/2022. Gói chính sách này đã được triển khai rất nhanh, đến nay đã và đang cơ bản đúng lộ trình.

Bên cạnh đó là 38.400 tỷ đồng được thực hiện trong hai năm 2022-2023 là chính sách tín dụng thông qua ngân hàng chính sách. Đến nay, cơ bản các cơ chế, chính sách đã được xây dựng xong. Tới nay đã giải ngân được 4.586 tỷ đồng trên 19.000 tỷ đồng của năm 2022, tiến độ giải ngân đã được 1/3. Có thể đánh giá, cùng với xây dựng chính sách, ngân hàng chính sách và các bộ, ngành cũng làm rất nhanh và việc giải ngân rất phù hợp, kịp thời.

Về 6.000 tỷ đồng thông qua gia hạn thuế, tiền thuê đất, Chính phủ đã xây dựng xong 2 Nghị định vào tháng 5 về giảm, miễn thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô và giảm một số chính sách thuế. "Xem như 6.000 tỷ đồng này từ nay đến cuối năm cũng sẽ thực hiện xong" - Phó Thủ tướng cho biết.

Còn một khoản là 6.600 tỷ đồng hỗ trợ người lao động thuê nhà. Gói này đã giải ngân được gần 2 tỷ đồng và cũng đã ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 3/2022. Tuy nhiên, việc phân bổ vốn và giao vốn cho các địa phương chưa rõ nên triển khai còn chậm. “Thời gian tới, Bộ Tài chính cùng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp cùng các địa phương để thống nhất số liệu, đẩy nhanh tiến độ giải ngân” - Phó Thủ tướng cho biết.

Về 176.000 tỷ đồng đầu tư công, trong đó có hai khoản là hỗ trợ lãi suất qua ngân hàng thương mại và ngân hàng chính sách, trong đó, hỗ trợ qua ngân hàng thương mại là 40.000 tỷ đồng. Để triển khai, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. "Tuy chậm nhưng khi tiến hành quyết toán giữa các ngân hàng thương mại với các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình được tính vào ngày 1/1/2022. Như vậy, có thể xem là gói này thực hiện được từ ngày 1/1/2022" - Phó Thủ tướng cho biết.

Cuối cùng là 134.000 tỷ đồng dành cho đầu tư cơ sở hạ tầng, trong đó đầu tư cho giao thông khoảng 103.00 tỷ đồng. Vì phải dựa theo tiến trình chung thực hiện Luật Đầu tư công cũng như các dự án đầu tư nên gói này giải ngân chậm.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh: “Nhìn chung đến thời điểm hiện nay đã cơ bản hoàn thành các chính sách và giải ngân được 22.000 tỷ đồng. Đây cũng là một tiền đề rất quan trọng để tin tưởng rằng gói hỗ trợ này sẽ được thực hiện tốt trong thời gian tới.”

Chống lạm phát là nhiệm vụ cấp bách

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Cũng trong ngày 2/6, giải trình làm rõ những vấn đề mà đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, nhiệm vụ cấp bách của chúng ta hiện nay là phải chống được lạm phát. Bởi, đất nước đang hội nhập kinh tế quốc tế nên những nguyên liệu chúng ta phụ thuộc nước ngoài phải chịu sự tác động của nước ngoài, như thép, phôi thép, xăng dầu... nên chống lạm phát là vấn đề rất quan trọng.

Theo đó, gói giải pháp chống lạm phát hiện nay là tập trung vào vấn đề chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, quản lý giá tốt. Một vấn đề quan trọng nữa là phải tăng năng lực sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp; phải tái cơ cấu và tăng cường sản xuất kinh doanh trong nước. Có như vậy sẽ tạo ra được những sản phẩm và nâng cao được mức thu nhập của người dân và doanh nghiệp; từ đó có sức để chống lạm phát.

Đối với xăng dầu, Bộ trưởng cho biết có nhiều ý kiến cho rằng cần phải được giảm giá xăng dầu. Về vấn đề này, Bộ trưởng giải trình rằng, việc giảm giá xăng dầu là một trong nhiều giải pháp.

Muốn giảm được giá xăng dầu, theo Bộ trưởng cần phải sử dụng đồng bộ nhiều giải pháp. Ví dụ, thuế trong giá xăng dầu của nước ngoài chiếm từ 45 đến 60% nhưng đối với nước ta chỉ từ 29 đến 30%. Như xăng A92, các loại thuế trong xăng dầu chỉ chiếm 28% trong giá xăng dầu. Vừa qua đã giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu. Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng và một số loại thuế khác đang thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

"Giảm thuế có nghĩa là chính sách thuế gắn liền với chính sách tài khóa; đương nhiên phải cắt giảm các khoản chi. Tuy nhiên, đối với nước ta là nước xuất xuất khẩu dầu thô, mỗi năm khoảng trên 8.000.000 thùng dầu thô nên khi giá dầu thô lên, chúng ta cũng bù đắp được một phần. Tuy nhiên, vấn đề giảm thuế là một biện pháp mà Bộ Tài chính sẽ cân nhắc, đánh giá tác động để báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội về vấn đề giảm thuế trong giá xăng dầu," Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cho rằng, cần phải tính đến vấn đề chống buôn lậu, bởi vì giá xăng dầu của chúng ta đang chênh so với Lào, Campuchia... Về vấn đề thúc đẩy nguồn cung xăng dầu, Bộ trưởng nhấn mạnh phải tập trung để nâng công suất của hai Nhà máy chế biến xăng dầu Dung Quất và Nghi Sơn trong thời gian tới.

Về thị trường chứng khoán, Bộ trưởng cho biết, đây vẫn là một kênh huy động vốn trung, dài hạn và sẽ tốt. Bộ Tài chính đang trình với Chính phủ sửa đổi Nghị định 153 để thực hiện một cách minh bạch hơn, tốt hơn và bịt một số lỗ hổng trong thị trường chứng khoán. Đặc biệt sẽ kiến nghị với Quốc hội sửa Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp.

Bài: Châu Giang, Ảnh: Duy Khánh

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh