THỨ HAI, NGÀY 27 THÁNG 03 NĂM 2023 05:27

Hà Nội bố trí thêm cho dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô 3.840 tỷ đồng

(Dân sinh) - HĐND TP. Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 cấp Thành phố. Trong đó, bố trí cho dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là 3.840 tỷ đồng.
Quang cảnh Kỳ họp thứ 11, HĐND TP Hà Nội khoá XVI.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 11, HĐND TP Hà Nội khoá XVI.

Sáng 10/3, tại Kỳ họp thứ 11, HĐND TP Hà Nội khoá XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 cấp Thành phố.  Trong đó, kế hoạch đầu tư công năm 2023 cấp Thành phố giảm 4.240 tỷ đồng nguồn vốn bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (trong đó nguồn ngân sách Trung ương là trên 1.999 tỷ đồng).

HĐND Thành phố điều chỉnh tăng 4.240 tỷ đồng để bố trí vốn cho các nhiệm vụ, dự án: Bố trí cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô: 3.840 tỷ đồng (gồm: Dự án thành phần 1.1 là 3.290 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương là trên 1.999 tỷ đồng; Dự án thành phần 2.1 là 550 tỷ đồng).

Tăng 100 tỷ đồng cho vốn chuẩn bị đầu tư thanh toán theo cơ chế linh hoạt; Tăng 200 tỷ đồng cho vốn thanh quyết toán dự án hoàn thành thanh toán theo cơ chế linh hoạt. Bố trí 100 tỷ đồng thực hiện lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán của dự án, thanh toán theo cơ chế linh hoạt...

HĐND TP. Hà Nội cũng thống nhất cho phép thực hiện 2 cơ chế thanh toán linh hoạt giai đoạn 2023-2025 đối với vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án đầu tư thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) và vốn thực hiện lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán của dự án.

Cụ thể, về cơ chế thanh toán linh hoạt chuẩn bị đầu tư cho các dự án đầu tư thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP). Đối tượng áp dụng: Các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) thuộc danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) được HĐND TP thông qua và được UBND TP quyết định giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2021-2025.

Điều kiện được thực hiện cơ chế: Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 và có dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.

Ngày 10/12/2022 HĐND đã ban hành Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương năm 2023, UBND Thành phố đã giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023. Ngay từ đầu năm, UBND TP. Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch, trong đó chỉ đạo khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và quan tâm triển khai công tác quyết toán.

Kế hoạch TP giao là trên 46.946 tỷ đồng, gồm: Ngân sách cấp Thành phố là trên 26.126 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện là trên 19.919 tỷ đồng; chỉ đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ tiền thuê đất trả tiền một lần 900 tỷ đồng.

Kết quả giải ngân đến ngày 20/2/2023, Hà Nội giải ngân được trên 2.816 tỷ đồng (đạt 6,0% kế hoạch đã giao). Trong đó, cấp Thành phố là trên 903 tỷ đồng, đạt 3,5% kế hoạch vốn; cấp huyện là trên 1.913 tỷ đồng (đạt 9,6% kế hoạch vốn).

PHƯƠNG ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh