Hà Nội: Công bố ba thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm nông nghiệp

10:19 - 31/01/2020

Ba thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm nông nghiệp là chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và hoàn phí bảo hiểm nông nghiệp; phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp.

Hà Nội: Công bố ba thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm nông nghiệp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định 394/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội (ngày 20-1-2020).

Trong đó, hai thủ tục hành chính: Chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và hoàn phí bảo hiểm nông nghiệp có thời gian giải quyết đều là 30 ngày, thực hiện tại bộ phận "một cửa" của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội.

Riêng thủ tục hành chính về phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp có thời gian giải quyết là 45 ngày, thực hiện tại bộ phận "một cửa" UBND cấp xã nơi tổ chức, cá nhân thực hiện sản xuất nông nghiệp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và cơ quan liên quan rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này, trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt theo quy định.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ký.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›