THỨ SÁU, NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 2022 12:32

Hà Nội triển khai nhiều nhóm giải pháp phòng, chống thiên tai trong năm 2021

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, ngay từ đầu năm 2021, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) TP Hà Nội đã tham mưu UBND thành phố ban hành nhiều văn bản, triển khai nhiều biện pháp, chủ động thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Năm 2021, nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, công tác PCTT và TKCN, TP. Hà Nội đã không ngừng tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân về thiên tai, biến đổi khí hậu; dành nhiều nguồn lực đầu tư gia cố kết cấu hạ tầng, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Người dân Thủ đô được trang bị những kỹ năng cơ bản để phòng, tránh một số hình thái thời tiết bất thường, nguy hiểm nên hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai được nâng lên rõ rệt. 

Nhờ nghiêm túc triển khai công phòng chống thiên tai, năm 2021, TP. Hà Nội đã kiềm chế, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. (Ảnh minh họa)

Nhờ nghiêm túc triển khai công phòng chống thiên tai, năm 2021, TP. Hà Nội đã kiềm chế, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. (Ảnh minh họa)

Theo đó, TP. Hà Nội chỉ đạo các cấp duy trì nghiêm túc chế độ trực ban 24/24 giờ ở các cấp để theo dõi, tổng hợp và tham mưu kịp thời các biện pháp phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xảy ra trên địa bàn Thành phố.

Thường xuyên rà soát, kiện toàn cơ quan chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các sở, ban, ngành, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Cùng với đó, xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện đúng, hiệu quả các chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án của Trung ương và Thành phố trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Triển khai xây dựng, hoàn thiện và thực hiện hiệu quả Chương trình số 05 của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025” nhằm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Phòng, chống thiên tai; Luật Đê điều, Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố trong công tác PCTT và TKCN.

Hoàn thiện và triển khai Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Thành phố. Rà soát cập nhật, điều chỉnh bổ sung, hoàn thiện kế hoạch phòng chống thiên tai, phương án ứng phó với thiên tai cụ thể, chi tiết, sát với thực tế của đơn vị.

Bố trí đủ nguồn lực để chủ động thực hiện tốt các kế hoạch, phương án đã phê duyệt; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí theo phương châm “4 tại chỗ”; chủ động dự trữ lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm… để đảm bảo kịp thời triển khai các phương án ứng phó với thiên tai, sự cố có thể xảy ra.

Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đào tạo, tập huấn, diễn tập; triển khai đồng bộ, ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác chỉ đạo, điều hành, dự báo, cảnh báo; rà soát, đề xuất bổ sung, nâng cấp trang thiết bị, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác vào chương trình, kế hoạch hàng năm; xây dựng, rà soát, cập nhật phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai, lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai và quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội.

Đầu tư cơ sở hạ tầng, bổ sung, sử dụng hiệu quả, đa dạng nguồn vốn đầu tư để triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, dự án của Trung ương và Thành phố đã được phê duyệt. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trao đổi kinh nghiệm nhằm thu hút vốn đầu tư, sự ủng hộ, hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.

Nhờ nghiêm túc triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đúng phương án, kế hoạch được phê duyệt… trong năm 2021, TP. Hà Nội đã kiềm chế, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

THÀNH NAM

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Thủ tướng: Không để 'Tháng Giêng là tháng ăn chơi'

Thủ tướng: Không để "Tháng Giêng là tháng ăn chơi"

Sáng ngày 28/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2022 với một trong những nội dung quan trọng là thảo luận và hoàn chỉnh chương trình phục hồi...
56 phút trước
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh