THỨ HAI, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2022 04:29

Hiệp hội Vệ sinh Công nghiệp Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động

(Dân sinh) - Hiệp hội Vệ sinh Công nghiệp Việt Nam sẽ tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh trong lĩnh vực vệ sinh công nghiệp, cải thiện chất lượng công việc và chất lượng cuộc sống cho hàng vạn người lao động, đặc biệt là người lao động tự do, trình độ thấp, lao động lớn tuổi.

Ban vận động lâm thời thành lập Hiệp hội Vệ sinh Công nghiệp Việt Nam vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2022-2024) tại TP.HCM nhằm tổng kết hoạt động và đề ra chương trình hành động nhiệm kỳ 2022-2024.

Hiệp hội Vệ sinh Công nghiệp Việt Nam tặng quà cho các em nhỏ tại Mái ấm Sen Hồng (TP.HCM).

Hiệp hội Vệ sinh Công nghiệp Việt Nam tặng quà cho các em nhỏ tại Mái ấm Sen Hồng (TP.HCM).

Theo báo cáo tổng kết, Ban vận động lâm thời thành lập Hiệp hội Vệ sinh Công nghiệp Việt Nam đã có 392 doanh nghiệp thành viên trên cả nước. Với lực lượng thành viên đông đảo, sự quyết tâm cao, tinh thần đoàn kết mạnh mẽ, Ban vận động lâm thời thành lập Hiệp hội Vệ sinh Công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2024 sẽ chọn ra người đủ tâm và đủ tầm để điều hành và dẫn dắt Hiệp hội trong giai đoạn mới, hoàn thành nhiệm vụ mà các doanh nghiệp thành viên và ngành nghề vệ sinh tin tưởng giao phó.

Đó là tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh trong lĩnh vực vệ sinh công nghiệp, giúp nâng cao đời sống của người lao động và đáp ứng nhu cầu của xã hội ngày càng cao. Những gánh nặng việc làm cho đối tượng lao động trình độ thấp sẽ được giảm tải rất nhiều cho xã hội. Những giá trị nhân văn sẽ được nhân lên rất nhiều với hiệp hội ngành nghề vệ sinh công nghiệp.

Mục tiêu hoạt động của Hiệp hội Vệ sinh Công nghiệp Việt Nam là cùng chung tay để xây dựng một ngành nghề chính thức, cải thiện chất lượng công việc và chất lượng cuộc sống cho hàng vạn người lao động.

Mục tiêu hoạt động của Hiệp hội Vệ sinh Công nghiệp Việt Nam là cùng chung tay để xây dựng một ngành nghề chính thức, cải thiện chất lượng công việc và chất lượng cuộc sống cho hàng vạn người lao động.

TS Đinh Chí Thành, Chủ tịch Ban vận động lâm thời thành lập Hiệp hội Vệ sinh Công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ III (2022-2024) nhấn mạnh: "Mục tiêu hoạt động của Hiệp hội Vệ sinh Công nghiệp Việt Nam là cùng chung tay để xây dựng một ngành nghề chính thức, không chỉ về mặt pháp luật mà còn về mặt định kiến xã hội, cải thiện chất lượng công việc và chất lượng cuộc sống cho hàng vạn người lao động, đặc biệt là người lao động tự do, trình độ thấp, lớn tuổi, những người không đủ điều kiện sức khỏe để có thể làm việc với cường độ cao trong các nhà máy, xí nghiệp và đặc biệt là lao động nữ". 

Được biết, theo đề án thành lập, Hiệp hội Vệ sinh Công nghiệp Việt Nam là tổ chức xã hội, nghề nghiệp tự nguyện hoạt động phi lợi nhuận, phi chính trị, phi tôn giáo do các doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế hoạt động liên quan trực tiếp, gián tiếp trong lĩnh lực vệ sinh công nghiệp trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

KIM ANH

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh