Theo Công văn 2598/BGDĐT-GDĐH ngày 20/6/2022, Bộ GD&ĐT hướng dẫn đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học online trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022 như sau.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN

25/07/2022