Theo quy định của Luật Cư trú, khi người dân thực hiện các thủ tục dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu thì sẽ bị thu hồi sổ hộ khẩu. Vậy trong trường hợp đó mà người dân cần biết số sổ hộ khẩu (mã hộ) thì tra cứu bằng cách nào?

Empty
Empty
Empty
 

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN

27/05/2022