THỨ BẨY, NGÀY 25 THÁNG 03 NĂM 2023 07:56

Lâm Đồng: Giảm 1-1,5% hộ nghèo và cận nghèo trong năm 2023

(Dân sinh) - Tỉnh Lâm Đồng đã đề ra mục tiêu cụ thể giảm từ 1 - 1,5% số hộ nghèo và cận nghèo, tương ứng giảm từ 3.415 đến 5.415 hộ.
Giảm nghèo bền vững ở Lâm Đồng đạt nhiều kết quả khả quan

Giảm nghèo bền vững ở Lâm Đồng đạt nhiều kết quả khả quan

Cụ thể, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, tỉnh Lâm Đồng đã đề ra mục tiêu cụ thể giảm từ 1 - 1,5% số hộ nghèo và cận nghèo, tương ứng giảm từ 3.415 đến 5.415 hộ.

Theo Kế hoạch số 1215/KH-UBND ngày 22/2/2023, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu giảm nghèo tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ 2,5 đến 3%, tương ứng với 2.014 đến 2.416 hộ; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022 cho thấy Lâm Đồng hiện còn 6.636 hộ nghèo, chiếm 1,94% số hộ trong toàn tỉnh.

Trong đó, có 4.549 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số. Số hộ cận nghèo toàn tỉnh là 11.601 hộ, trong đó có 6.905 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Đam Rông là huyện có nhiều hộ nghèo nhất, với 1.019 hộ, chiếm gần 7% số hộ trong toàn huyện, với 967 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số.

Được biết, trong năm 2022, tỉnh Lâm Đồng đã tập trung phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số với tổng nguồn vốn bố trí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi lên tới 231 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số đã giảm 2%...

P.V

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh