Lấy ý kiến nhân dân xét phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" cho các tập thể, cá nhân của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

09:44 - 20/03/2020
Lấy ý kiến nhân dân xét phong tặng danh hiệu

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTEVN và Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

(Dân sinh) - Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) xin ý kiến nhân dân trước khi trình trình Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" trong thời kỳ Đổi mới đối với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và bà Trần Cẩm Nhung, Ủy viên Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020), kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (28/8/1945 – 28/8/2020), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" trong thời kỳ Đổi mới đối với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và cá nhân bà Trần Cẩm Nhung, Ủy viên Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Căn cứ khoản 10 Điều 45 Nghị định 91/2017/ NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Thông tư số 08/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội về thủ tục, hồ sơ trước khi trình xét khen thưởng phải lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của Bộ (báo, Cổng thông tin).

Nhằm xét, tôn vinh thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc thực hiện Công ước của Liên Hiệp Quốc về Quyền trẻ em và Luật Trẻ em giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc của các tập thể, cá nhân của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.


Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (Bộ Lao động - Xã hội và Xã hội)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›