THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 05 NĂM 2022 07:03

Lùi thời gian trang bị và sử dụng ca bin học lái xe ô tô đến cuối năm 2022

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư 04/2022/TTBGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2017/TTBGTVT, trong đó cho phép các cơ sở đào tạo trang bị và sử dụng ca bin học lái xe ô tô để đào tạo lái xe ô tô trước ngày 31-12-2022, thay vì phải áp dụng từ ngày 1-7-2022.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, theo quy định của Thông tư 12/2017/TTBGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, các cơ sở đào tạo phải trang bị, sử dụng ca bin học lái ô tô để đào tạo lái xe ô tô từ ngày 1-7-2022.

Tuy nhiên, thời gian qua, các Sở Giao thông Vận tải, Hiệp hội Vận tải đã kiến nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải cho lùi thời gian trang bị, sử dụng ca bin học lái ô tô do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các cơ sở đào tạo gặp khó khăn về tài chính.

Cùng với đó, tiến độ sản xuất, lắp ráp thiết bị cũng như thử nghiệm và chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật của Bộ Giao thông Vận tải cũng bị ảnh hưởng.

Trước kiến nghị này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải xin lùi thời gian cho các cơ sở đào tạo lái xe phải trang bị ca bin học lái ô tô.   

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh