THỨ BẨY, NGÀY 25 THÁNG 03 NĂM 2023 09:43

Mức hưởng BHXH một lần năm 2023

(Dân sinh) - Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Nghị định 115/2015/NĐ-CP thì mức hưởng Bào hiểm xã hội (BHXH) một lần được tính như sau.
infographic 6 (2)

Đồ họa TRẦN HUYỀN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh