THỨ BẨY, NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 2023 02:45

Năm 2023: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành LĐ-TB&XH phải nỗ lực và hành động quyết liệt hơn nữa

(Dân sinh) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tại Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức của Bộ LĐ-TB&XH năm 2022.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Thứ trưởng: Nguyễn Thị Hà, Lê Văn Thanh, Nguyễn Bá Hoan, Nguyễn Văn Hồi; đại diện Lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam cùng các đại biểu đến từ các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cho biết, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Với sự quyết tâm cao và tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid - 19 với mục tiêu hàng đầu là chăm lo, bảo vệ sức khỏe và sinh mệnh của người dân, bảo đảm thực hiện tốt sự bao phủ của các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội hiện hành tới tất các các đối tượng, người dân trong xã hội để duy trì sự ổn định trong đời sống kinh tế - xã hội.

 

Các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ được tổ chức chu đáo, trang trọng, ý

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

nghĩa. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...

Đặc biệt, là việc triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Bộ LĐ-TB&XH đã chủ động nhanh chóng, kịp thời tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, bổ sung và gia tăng năng lực hoạt động cho hệ thống ASXH ứng phó kịp thời và hiệu quả hơn trong đại dịch. Ngoài ra, Chính phủ còn xuất cấp gạo cứu đói cho người dân, huy động nguồn lực xã hội hóa to lớn của các tổ chức, cá nhân, cùng hàng triệu “túi an sinh” để hỗ trợ người dân trong dịch bệnh.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan, năm 2023, nền kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế có nguy cơ suy thoái; các nước thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ, kiểm soát lạm phát..., nên Việt Nam rất khó duy trì được tốc độ tăng trưởng như vừa qua, nền kinh tế vì thế đứng trước những khó khăn, thách thức, ảnh hưởng đến công ăn, việc làm của người lao động.

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan báo cáo tóm tắt công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Bộ

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan báo cáo tóm tắt công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Bộ

Vì vậy, Bộ quán triệt, năm 2023 tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần “Đoàn kết, kỷ cương, đối mới, phát triển”, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Mục tiêu đặt ra là thúc đẩy thị trường lao động phát triển theo hướng hiện đại, đầy đủ, phù hợp với các cam kết quốc tế, vận hành linh hoạt nhằm kết nối cung - cầu lao động, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực. Tiếp tục đổi mới, chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng của giáo dục nghề nghiệp, nhất là đào tạo nhân lực chất lượng cao. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ASXH, phúc lợi xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm mọi người dân có cơ hội tham gia và thụ hưởng thành quả phát triển KT-XH của đất nước. Tạo môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho mọi trẻ em để thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền của trẻ em. Tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đẩy mạnh công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội. Kiện toàn tổ chức, bộ máy bảo đảm tinh gọn, hiệu quả.

Đoàn Chủ tịch Hội nghị

Đoàn Chủ tịch Hội nghị

Theo đó, cần tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật về lao động, người có công và xã hội; thực hiện các Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động, xây dựng thị trường lao động đầy đủ, hiện đại, đa tầng, đa ngành, đa lĩnh vực, đa vùng và hội nhập quốc tế; phát triển giáo dục nghề nghiệp, gắn kết công tác đào tạo nghề với thị trường lao động đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; tiếp tục hoàn thiện, phát triển hệ thống an sinh xã hội bao trùm, toàn diện, đa dạng và nâng cao khả năng tiếp cận của các nhóm đối tượng, nhất là đối tượng yếu thế và người dân tộc thiểu số; Tạo môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho mọi trẻ em để thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền của trẻ em.

Ngoài ra, các đơn vị thuộc Bộ cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách về bình đẳng giới; Thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật, chương trình, đề án về cai nghiện ma túy, phòng, chống mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tạo sự đồng bộ, liên thông cơ sở dữ liệu giữa các đơn vị, kết nối, liên thống với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ chứng kiến lễ ký Bản giao ước thi đua năm 2023 giữa Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Công đoàn Bộ

Các đồng chí lãnh đạo Bộ chứng kiến lễ ký Bản giao ước thi đua năm 2023 giữa Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Công đoàn Bộ

Tại Hội nghị, các đại biểu cùng nhau kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, nghe các phần tham luận và thảo luận phương hướng, biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2023 của Bộ; Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo về tổng kết phong trào thi đua của Công đoàn Bộ, báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; đồng thời ký Bản giao ước thi đua năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của tất cả các lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị đã cùng cố gắng để thực hiện cơ bản các mục tiêu đề ra của năm 2022. Mỗi lĩnh vực quản lý của ngành đều có những dấu ấn và đạt kết quả tích cực, đặc biệt là trong các lĩnh vực giảm nghèo, bảo trợ xã hội, người có công, việc làm, xuất khẩu lao động, giáo dục nghề nghiệp, trẻ em, bình đẳng giới....

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhận định, năm 2023 là năm bản lề, khó khăn sẽ nhiều buộc cán bộ, công chức, viên chức người lao động của ngành phải rất nỗ lực và hành động quyết liệt hơn nữa trong triển khai nhiệm vụ, nhất là trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, trong đó trọng tâm là sửa  Luật Bảo hiểm xã hội và và Luật Việc làm.

Bộ trưởng cũng đề nghị các đơn vị trong ngành tập trung cao độ trong việc xây dựng thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập; tiếp tục đảm bảo đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; đồng thời bám vào định hướng công tác của Bộ, của đơn vị mình để nỗ lực thực hiện tốt hơn năm cũ, nội bộ phải đoàn kết hơn. Chăm lo Tết thật tốt cho đơn vị mình, cơ quan mình và toàn xã hội để ai cũng có tết vui vẻ.

THÙY HƯƠNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh