THỨ NĂM, NGÀY 18 THÁNG 08 NĂM 2022 06:15

Nâng cao năng lực cán bộ quản lý của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

(Dân sinh) - Ngày 12 và 13/3/2021, tại Flamingo Đại Lải, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phối hợp với Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Hội nghị “Nâng cao năng lực cán bộ quản lý của Tổng cục GDNN”.

Đây là ln đầu tiên Hi nghị được t chc vi s tham gia ca cán b cao cp, gm toàn thể Lãnh đạo Tng cc GDNN, Lãnh đạo các V, Đơn v ca Tng cc GDNN và các chuyên viên trong din quy hoch lãnh đạo cp V thuc Tng cục; thành viên các t, nhóm xây dng các đề án, chiến lược năm 2021 cùng vi 50 Hiu trưởng các trường cao đẳng trên c nước dự thính thông qua hình thc trc tuyến.

Nâng cao năng lực cán bộ quản lý của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Ảnh 1.

TS Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị

Trong bối cảnh năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biu toàn quc lần thứ XIII của Đảng, năm đầu thc hin Kế hoch phát trin kinh tế - xã hi 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát trin kinh tế - xã hi 10 năm 2021 - 2030. Trước yêu cu ngày càng cao v ngun nhân lc trc tiếp cho hot động sn xut, kinh doanh, dch v ca th trường lao động trong bi cnh phát trin mnh m ca kinh tế s, xã hi s, dưới tác động ca cuc Cách mng công nghip lần thứ tư, các Hip định thương mi thế h mi, dch bnh Covid-19 và xu thế dch chuyn nhân lc trên thị trường lao động quc tế đòi hi sự đáp ng linh hot ca hệ thống GDNN; vi quan đim phát trin giáo dc ngh nghip trong giai đon 2021 - 2030 theo hướng m, đa dng, linh hot, hin đại, cht lượng, hiu qu, d tiếp cn và công bng, vi nhiu phương thc và trình độ đào to nhm đáp ng nhu cu hc tp và nâng cp k năng ngh nghip sut đời ca người lao động để đáp ứng yêu cu ca v trí làm vic; đổi mi đào to ngh nghip; gn giáo dc ngh nghip vi vic làm và thị trường lao động; tng bước đưa giáo dc ngh nghip đạt chun cht lượng khu vc và quc tế. Trước yêu cu đổi mi v giáo dc ngh nghiệp, thực hiện thành công mc tiêu trên cn phi tp trung nâng cao năng lc cho đội ngũ cán b qun lý, mà trước tiên đội ngũ cán b qun lý ca Tng cc Giáo dc ngh nghip và Lãnh đạo các trường được quy hoch là trường cht lượng cao là gii pháp đột phá để đổi mi và nâng cao cht lượng giáo dc ngh nghip trong giai đon 2021 - 2030.

Nâng cao năng lực cán bộ quản lý của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Ảnh 2.

Ông Jurgen Hartwig – Giám đốc Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam trình bày báo cáo tại Hội nghị

Phát biu chỉ đạo định hướng và khai mc hi ngh, TS Trương Anh Dũng, Tng cc trưởng Tng cc GDNN khng định mc tiêu ca hi ngh là nâng cao năng lc ca đội ngũ cán b qun lý, giúp cán b qun lý nm bt được các xu hướng v GDNN trên thế gii và định hướng ca Vit Nam. Qua đó nm bt các cơ hội, thách thức, xu hướng phát trin ca GDNN để đổi mi tư duy, nm bắt thời cơ đón đầu xu hướng phát trin để đổi mi, nâng cao cht lượng GDNN Vit Nam theo hướng m, linh hot, hi nhp. Tng cc trưởng nhn mnh, xu hướng hin nay, v trí, vai trò k năng ngh ca GDNN, nhân lc có k năng có vai trò quan trng trong vic thúc đẩy tăng trưởng GDP, nâng cao năng lc cnh tranh quc gia, nn kinh tế s hiu qu hơn, qua đó thúc đẩy hiệu quả đầu tư. Thực tế đã cho thấy các quc gia thnh vượng phát trin là các quc gia có ngun lao động có k năng ngh cao. Chính vì vy, các quc gia đều có xu hướng chuyn dch, quan tâm đến GDNN, tái thiết lp hệ thống GDNN để đào to nhân lc có k năng ngh cao phc v cho s phát trin.

Nâng cao năng lực cán bộ quản lý của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Ảnh 3.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Dự báo với sự phát triển của khoa học công nghệ, vấn đề kỹ năng lao động cần được nâng cao, với khoảng 10-30% công việc thay đổi, sẽ có đến 40% lực lượng lao động không đáp ứng được nhu cầu thay đổi của công việc. Tự động hoá, song song với dịch bệnh Covid  sẽ thúc đẩy nhanh hơn quá trình ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất, do đó dự báo 85 triệu việc làm thay đổi do phân công lại việc làm giữa người và máy, 97 triệu việc làm mới sẽ xuất hiện và do đó có đến 40% người lao động cần đào tạo lại, các nhân viên cần đào tạo, bổ sung các kỹ năng mới.

Nâng cao năng lực cán bộ quản lý của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Ảnh 4.

Các cơ sở GDNN tham gia trực tuyến

Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng khẳng định, 20 năm qua, GDNN Việt Nam có nhiều chuyển biến, nhiều quy định mới về thể chế được xây dựng, ban hành đã tạo nền tảng pháp lý vững chắc góp phần đưa GDNN phát triển, đóng góp chung vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Với định hướng phát triển GDNN trong thời gian tới, văn kiện của Đảng đã chỉ rõ hướng phát triển hệ thống GDNN mở, linh hoạt, phát triển các cơ sở GDNN chất lượng cao, đổi mới phương pháp đào tạo, hiện đại hoá cơ sở vật chất. Với xu thế phát triển hiện nay, GDNN cần phải đáp ứng yêu cầu nhân lực cho nên kinh tế, vừa đào tạo mới nhưng xu thế đào tạo lại là tất yếu, để cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người lao động, đáp ứng đổi thay của công việc. Đứng trước yêu cầu đó, hệ thống GDNN cần đổi mới, đặt ra cho mình mục tiêu cụ thể để xây dựng chiến lược phát triển trong tình hình mới, mà ở đó sự đổi mới phải được thực hiện đồng bộ từ thể chế, chính sách, công tác điều hành chỉ đạo quản lý tới các cơ sở GDNN. Để thực hiện nhiệm vụ đó, trước hết Tổng cục xác định yếu tố con người là quan trọng, do vậy các lớp tập huấn, chương trình hội nghị để nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý là yêu cầu cấp thiết.

Nâng cao năng lực cán bộ quản lý của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Ảnh 5.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong thời gian 2 ngày, 12 và 13/3/2021 các giảng viên là các chuyên gia của GIZ, Đại sứ quán Úc, Unesco, ILO… và chuyên gia đại diện một số cơ quan, tổ chức có liên quan sẽ trình bày và thảo luận về các nội dung, mô hình, tình hình GDNN trên thế giới và trong nước về các vấn đề thực tiễn, và yêu cầu của GDNN trong thời gian tới. Đó là: Quản lý nhà nước về GDNN của Úc và khuyến nghị cho Việt Nam do bà Jen Bahen, tham tán giáo dục và nghiên cứu đại sứ quán ÚC trình bày; Chiến lược đào tạo nghề của UNESCO do ông Michael Croft - Trưởng Đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) tại Việt Nam và ông Toshiyuki Matsumoto, Trưởng Ban Giáo dục, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam trình bày; Khung năng lực của cán bộ quản lý về giáo dục nghề nghiệp và khuyến nghị cho Việt Nam do ông Stefano Merante - Chuyên gia của Trung tâm đào tạo quốc tế (ITC) của ILO tại Turin, Ý trình bày trực tuyến từ Turin, Ý; nâng cao năng lực về kỹ năng chuyển đổi, kỹ thuật số cho đội ngũ lãnh đạo quản lý DVET do ông Paul Comyn- Chuyên gia cao cấp về kỹ năng và việc làm, Ban chính sách việc làm, Trụ sở chính của ILO tại Geneva trình bày trực tuyến từ Geneva, Thụy Sỹ; mô hình quản lý nhà nước và vai trò của nền kinh tế đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp do ông Jurgen Hartwig, Giám đốc Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam trình bày; phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, đa dạng, linh hoạt, do TS. Phan Chính Thức, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN trình bày; nhu cầu nhân lực qua đào tạo GDNN đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư do TS. Đào Quang Vinh, nguyên Viện trưởng, Viện Khoa học Lao động và xã hội trình bày; chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp do TS. Nguyễn Nhật Quang - Viện trưởng, Viện Khoa học công nghệ Vinasa trình bày.

Qua mỗi bài trình bày, các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận sâu về các vấn đề liên quan tới GDNN của Việt Nam với GDNN của các nước, tìm ra những nội dung phù hợp để vận dụng vào GDNN Việt Nam. Thực tế cho thấy, GDNN Việt Nam đã từng bước hội nhập và nắm bắt kịp xu thế phát triển của gdnn của các nước phát triển, nhiều mô hình được vận dụng thành công như đào tạo kép, chuyển giao đào tạo theo các chương trình của Úc, mô hình 9+...

Hy vọng rằng qua hội nghị, sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của Tổng cục và lãnh đạo các cơ sở GDNN có thêm những kiến thức chung qua đó khơi dậy tinh thần đổi mới và sáng tạo trong công việc của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức của Tổng cục; phát huy kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành và triển khai nhiệm vụ để góp phần thực hiện thành công mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh