THỨ HAI, NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2022 04:43

Ngân hàng Chính sách xã hội: Gần 1,2 triệu lượt hộ được vay vốn ưu đãi

Ngân hàng Chính sách Xã hội cho biết, có gần 1,2 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; tổng doanh số thu nợ đạt 29.670 tỷ đồng.

Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng thông tin, tổng doanh số cho vay 6 tháng đầu năm của toàn hệ thống đạt 42.583 tỷ đồng.

Ngân hàng Chính sách xã hội: Gần 1,2 triệu lượt hộ được vay vốn ưu đãi - Ảnh 1.

Người nghèo được vay vốn ưu đãi.

Vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho gần 216 nghìn lao động; trong đó, có 1,9 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Vốn chính sách cũng giúp gần 9 nghìn lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng 770 nghìn công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng 11,5 nghìn căn nhà ở cho các đối tượng chính sách.

Đến 30/6/2020, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 226.560 tỷ đồng, tăng 14.666 tỷ đồng so với 31/12/2019; trong đó, vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 19.505 tỷ đồng, tăng 4.071 tỷ đồng.

Một số tỉnh, thành phố chuyển nguồn vốn ủy thác cho vay nhiều trong 6 tháng đầu năm 2020, như: thành phố Hà Nội (1.087 tỷ đồng); Tp. Hồ Chí Minh (816 tỷ đồng); Đà Nẵng (194 tỷ đồng); Bình Dương (186 tỷ đồng); Bà Rịa - Vũng Tàu (174 tỷ đồng); Bình Định (114 tỷ đồng); Long An (67 tỷ đồng); Vĩnh Phúc (66 tỷ đồng); Quảng Nam (63 tỷ đồng).

Tổng dư nợ tín dụng chính sách đến 30/6/2020 đạt 219.565 tỷ đồng, tăng 12.760 tỷ đồng (6,2%) so với cuối năm 2019, với trên 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ.

Dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 189.499 tỷ đồng, tăng 9.495 tỷ đồng (5%) so với cuối năm 2019, hoàn thành 66% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,70% tổng dư nợ; trong đó nợ quá hạn chiếm 0,25%/tổng dư nợ.

K.VÂN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh