THỨ BA, NGÀY 28 THÁNG 03 NĂM 2023 07:31

Ngành LĐ-TB&XH TP Cần Thơ lọt vào Top 3 về chỉ số cải cách hành chính cấp sở

(Dân sinh) - Chiều ngày 24/2, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Công bố chỉ số cải cách hành chính cấp sở, cấp huyện năm 2022 và triển khai văn bản chỉ đạo về cải cách hành chính năm 2023. Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đến tham dự chỉ đạo hội nghị.

Tại Hội nghị, bà Trần Thị Xuân Mai - GĐ Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ báo cáo về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong triển khai cải cách hành chính (CCHC) của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội TP.Cần Thơ năm 2022.

Theo bà Xuân Mai, thời gian qua, công tác cải cách hành chính của cả nước nước nói chung, của thành phố Cần Thơ nói riêng đã và đang mang lại hiệu quả tích cực. Qua đó đã giúp nền hành chính của cả nước và thành phố Cần Thơ có nhiều chuyển biến tích cực, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm chi phí và thời gian của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2022 Ngành LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ đã xây dựng Kế hoạch phát động thi đua chuyện đề “Đẩy mạnh công tác CCHC, Chuyển đổi số” bám sát Chủ đề năm của thành phố và nhiệm vụ trọng tâm của Ngành; Ban hành Quyết định thành lập Ban Chí đạo CCHC, Bộ phận một cửa, Tiếp nhận và trả kết quả; nêu cao vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, quản lý về CCHC; Chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức thực hiện công tác CCHC, nhất là bộ phận chuyên trách, bộ phận một cửa, tiếp nhận và trả kết quả: Tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của CCHC ảnh hưởng đến hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ; Ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng về CCHC; Xác định CCVC trực tiếp công tác CCHC đê quy hoạch phù hợp, dự kiến đội ngũ kế thừa làm công tác CCHC của Ngành bảo đảm tính chuyên sâu, thường xuyên, liên tục.

 

Bên cạnh việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong triển khai CCHC, Ngành quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, máy móc trang thiết bị phục vụ tốt nhất cho công tác CCHC, giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng nhu cầu người dân, doanh nghiệp, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Chú trọng, hoạt động tập huấn, bổ sung kiến thức liên quan công tác CCHC, chuyển đổi số để công chức, viên chức của đơn vị có sự thay đổi về nhận thức công tác cải cách hành chính, đơn vị đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền CCHC bằng cách chuyển tiếp các bản tin về cải cách hành chính của thành phố, tải các đường link của Đài Phát thanh và truyền hình Tp, báo Cần Thơ đưa tin các chuyên đề về cải cách hành chính đăng lên Website của Sở, chuyển lên group zalo của đơn vị nhằm tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức ngành được biết.

Bà Trần Thị Xuân Mai - GĐ Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ chia sẻ tại hội nghị.

Bà Trần Thị Xuân Mai - GĐ Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ chia sẻ tại hội nghị.

 Với đội ngũ công chức, viên chức của Ngành LĐ-TB&XH hiện nay cơ bản đảm bảo về chuyên môn, nghiệp vụ, nắm vững công tác CCHC đã góp phần rất lớn trong kết quả CCHC, Chuyển đổi số của Ngành trong năm 2022, đã duy trì và phát huy ngày càng tốt hơn công tác cải cách hành chính của Ngành: các Tất cả 04 quý trong năm 2022, Sở đều được đánh giá mức độ thực hiện công tác cải chuyên môn cách hành chính đạt mức “Xuất sắc”.

Năm 2022, kết quả đánh giá xếp hạng công tác CCHC của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, Sở LĐ-TB&XH được xếp hạng 3/16 các cơ quan. 100% nhiệm vụ được giao trên hệ thống theo thuộc dõi, đôn đốc và báo cáo nhiệm vụ của UBND thành phố được thực hiện đúng và trước hạn; 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn. 100% hồ sơ được lau được giải quyết trước và đúng hạn (186.916/186.916 hồ sơ), không có hồ sơ giải quyết quá hạn. Thực hiện 100% nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân thành phố giao, 7474 nhiệm xếp hạng vụ hoàn thành trước hạn và đúng hạn, trong đó hoàn thành trước hạn 61/74 nhiệm vụ 03 chiếm tỷ lệ 82,4%, đúng hạn 13/74 nhiệm vụ đạt tỷ lệ 17,6%. Đặc biệt, không có nhiệm vụ quá hạn.

100% văn bản phát hành (trừ văn bản mật) được thực hiện ký số 2 lớp: không sử dụng văn bản giấy, giúp tiết kiệm giấy, mực, tiết kiệm thời gian lãnh đạo ký trực tiếp vào bản giấy, sau đó tiếp tục ký trên phần mềm; ký số 02 lớp được thực hiện bất cứ lúc nào, ở nhiều nơi (kể cả khi lãnh đạo đi công tác ngoài thành phố Cần Thơ, đặc biệt là không phải vận chuyển số lượng lớn văn bản giấy để trình ký, không làm thất lạc, mất hồ sơ, văn bản giấy trong quá trình vận chuyển; Đẩy mạnh việc ứng dụng chữ ký số chuyên dùng tại Sở để thực hiện trao đổi thông tin, giao dịch hành chính điện tử một cách có hiệu quả trong nội bộ Sở và giữa các cơ quan nhà nước.

Tổ chức 03 hội nghị, hội thảo chuyên đề về chuyển đổi số để nâng cao nhận thức và định hướng chuyển đổi số cho công chức, viên chức trong Ngành. Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn, Sở đã tự tổ chức 5 đợt tập huấn cho toàn thể công chức Khối văn phòng Sở các ứng dụng của GOOGLE, chia sẻ các chức năng của ZALO thực hiện áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin này trong công tác báo cáo, thống kê, theo dõi tiến độ thực hiện và đôn đốc nhiệm vụ được giao mang tính khoa học với hệ thống nhắc việc tự động, cùng lúc nhiều người, nhiều bộ phận đều biết và cùng tác nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ, việc này đã mang lại hiệu quả thiết thực.

UBND TP.Cần Thơ trao bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích trong lĩnh vực cải cách hành chính.

UBND TP.Cần Thơ trao bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích trong lĩnh vực cải cách hành chính.

Đã thực hiện 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực được số hóa là 13.870/13.870 kết quả, vượt kế hoạch giao (tỷ lệ thành phố giao thực hiện số hóa năm 2022 là 50% tổng số kết quả TTHC tương ứng 6.935 kết quả).

Nhờ những nỗ lực đó, tại “Hội thi Đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin” do UBND thành phố tổ chức; Xếp hạng Nhất toàn thành phố “Hội thi khảo sát kiến thức cải cách hành chính dành cho chuyên viên”; Là đơn vị duy nhất của thành phố tổ chức thành công Hội thi “Đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số” trong công chức, viên chức của Ngành tham gia.

Phát huy kết quả đạt được, với tinh thần quyết tâm cùng toàn thành phố thực hiện công tác CCHC nói chung và thực hiện đạt hiệu quả về “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong triển khai CCHC” trong thời gian tới. Sở LĐ-TB&XH TP. Cần Thơ đề xuất một số giải pháp như: Đề nghị thành phố tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng về kiến thức cải cách hành chính, chuyển đổi số đối với công chức, viên chức nói chung. Nhằm giúp công chức, viên chức thường xuyên nắm vững các quan điểm, mục tiêu của Chính phủ về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; nắm vững các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn tới.

 Mở các lớp bồi dưỡng chuyên sâu, kỹ năng về cải cách hành chính đối với công chức chuyên trách trực tiếp thực hiện cải cách hành chính.  Đổi mới tư duy trong nhận thức về vai trò, tầm quan trọng và sự ảnh hưởng của CCHC trong thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với nhận thức về sự cần thiết của công tác bồi dưỡng về cải cách hành chính cho đội ngũ công chức, viên chức, nhất là đội ngũ chuyên trách CCHC. Việc bồi dưỡng về cải cách hành chính cần chuyển sang hướng phát triển năng lực trên cơ sở khung năng lực của công chức với kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để thực hiện công việc.

PHA LÊ

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh