THỨ NĂM, NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2022 12:20

Ngành LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ đã góp phần tích cực vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Đó là chia sẻ của ông Dương Tấn Hiển – PCT UBND TP.Cần Thơ tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2022.Theo đó, Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ vinh dự nằm trong Top 14/63 tình, thành được Bộ LĐ-TB&XH tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2021.

Năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước; là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đã đặt ra không ít thách thức trong công tác quản lý, điều hành để phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội trong cả nước nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng.

Cần Thơ cũng như các địa phương khác đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh bùng phát lần thứ 4, dịch bệnh đã tấn công vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, là nơi tập trung lượng lớn lao động; đồng thời, làm xuất hiện và gia tăng các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương, cần được trợ giúp.

Trao tiền hỗ trợ tiền hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trao tiền hỗ trợ tiền hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đứng trước những khó khăn, thách thức đó, UBND thành phố đã bám sát các Nghị quyết của Chính phủ, Kế hoạch hành động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu về lao động, người có công và xã hội, kịp thời triển khai đến các Sở, Ban ngành, địa phương tổ chức thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa hỗ trợ khôi phục kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ nhân dân, người lao động bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh; đặc biệt, tổ chức, triển khai, thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ.

 

Kịp thời tham mưu HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2021 về chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động trong thời gian áp dụng các biện pháp cấp bách, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ; ban hành Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc hỗ trợ khẩn cấp người dân thiếu đói, thiếu lương thực, thực phẩm, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Đề án cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm …

Ông Dương Tấn Hiển – PCT UBND TP.Cần Thơ cho biết, năm 2021, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã góp phần tích cực vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giao; Ngành đã nỗ lực phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, cụ thể: Đạt và vượt 02/02 chỉ tiêu pháp lệnh của thành phố.

Ông Dương Tấn Hiển – PCT UBND TP.Cần Thơ cho biết, năm 2021, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã góp phần tích cực vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Ông Dương Tấn Hiển – PCT UBND TP.Cần Thơ cho biết, năm 2021, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã góp phần tích cực vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

 Tỷ lệ lao động qua đào tạo trong nền kinh tế quốc dân đạt 76%, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,09% từ 0,3% xuống còn 0,21%, vượt chỉ tiêu được giao. Tư vấn việc làm, chính sách việc làm và học nghề cho 161.119 lượt người đạt 107,41% so kế hoạch năm. Vượt Kế hoạch năm 2021. Giới thiệu việc làm trong nước 16.465 lượt đạt 109,77% so kế hoạch năm Vượt Kế hoạch năm 2021. Đồng thời, để hỗ trợ doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, khôi phục sản xuất kinh doanh sau dịch Covid-19, thành phố đã đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung - cầu lao động, khôi phục thị trường lao động thành phố Cần Thơ.

Đối với việc thực hiện hỗ trợ kịp thời và hiệu quả theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ: Tính đến hôm nay, toàn thành phố đã phê duyệt 3.728 người sử dụng lao động, 638.153 lượt người, kinh phí trên 1.239 tỷ đồng; Đã chi hỗ trợ cho 3.728 người sử dụng lao động, 555.069 lượt người với kinh phí trên 1.066 tỷ đồng, đạt gần 90% so với số lượng được phê duyệt. Đặc biệt, chính sách số 12 hỗ trợ lao động tự do, thành phố cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố: đã phê duyệt 423.171 người (chiếm 36% dân số thành phố), kinh phí trên 846 tỷ đồng; đã chi hỗ trợ 365.041 người, kinh phí trên 730 tỷ đồng, đạt tỷ lệ gần 90%.

Bà Trần Thi Xuân Mai - GĐ Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ (áo cam) trao tiền và quà hỗ trợ cho trẻ mồ côi do dịch Covid-19.

Bà Trần Thi Xuân Mai - GĐ Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ (áo cam) trao tiền và quà hỗ trợ cho trẻ mồ côi do dịch Covid-19.

Tổ chức tốt việc cấp phát gạo cho 334.366 người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 với hơn 5.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia. Thực hiện tốt công tác hỗ trợ người dân từ vùng dịch trở về, ổn định cuộc sống góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Cũng tại Hội nghị, thành phố Cần Thơ đề xuất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ xem xét hỗ trợ tiền ăn đối với người dân là F0 (bao gồm: F0 điều trị tại bệnh viện, F0 cách ly y tế tập trung và F0 cách ly y tế điều trị tại nhà) từ ngày 01/01/2022.

PHA LÊ

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh