THỨ BA, NGÀY 28 THÁNG 03 NĂM 2023 07:22

Nghỉ việc về quê làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp ở đâu?

(Dân sinh) - Tôi là một công nhân làm việc ở KCN tại tỉnh Bắc Ninh và đã được công ty đóng BHXH, BHTN được hơn 5 năm. Nếu tôi xin nghỉ việc và xin về quê ở Thái Nguyên thì xin hỏi: tôi phải làm thủ tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Bắc Ninh hay Thái Nguyên? Việc thông báo tình trạng việc làm sau đó ở đâu?
20221117-093017

Ông Tạ Văn Giang (Thái Nguyên) hỏi: Tôi là một công nhân làm việc ở KCN tại tỉnh Bắc Ninh và đã được công ty đóng BHXH, BHTN được hơn 5 năm. Nếu tôi xin nghỉ việc và xin về quê ở Thái Nguyên thì xin hỏi: tôi phải làm thủ tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Bắc Ninh hay Thái Nguyên? Việc thông báo tình trạng việc làm sau đó ở đâu?

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) trả lời:

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ thì trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

- Theo quy định tại Điều 52 Luật Việc làm thì trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau đây: Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh; Trường hợp bất khả kháng. Nếu người lao động thuộc các trường hợp này thì phải thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, kể từ ngày ông Tạ Văn Giang chấm dứt hợp đồng lao động, ông/bà có thể nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm Thái Nguyên (nơi ông/bà muốn nhận trợ cấp thất nghiệp) và hằng tháng phải đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm với Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên theo các quy định nêu trên.

Cục Việc làm

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh