(Dân sinh) - Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, người tham gia lực lượng hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 cần chuẩn bị các phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống dịch như sau:

Người tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 cần phải chuẩn bị đồ dùng cá nhân gì? - Ảnh 1.

Ngoài ra, cần chuẩn bị các trang thiết bị, đồ dùng cá nhân cần thiết đủ cho thời gian đi công tác, gồm:

Người tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 cần phải chuẩn bị đồ dùng cá nhân gì? - Ảnh 2.

 

Tác giả: TRẦN HUYỀN

04/09/2021