Nhiệm kỳ 2016 - 2021: Tỷ lệ nữ trong Bộ Chính trị tăng 3,3%, nữ ủy viên Trung ương tăng 1,5%

18:01 - 22/10/2020
Nhiệm kỳ 2016 - 2021: Tỷ lệ nữ trong Bộ Chính trị tăng 3,3%, nữ ủy viên Trung ương tăng 1,5%

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung ; Chủ nhiệm UBVĐXH của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh và các Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.

(Dân sinh) - Các chỉ tiêu về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị có bước tiến bộ, trong đó tỷ lệ nữ tiến sĩ vượt chỉ tiêu đề ra. Đáng chú ý, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tỷ lệ nữ ủy viên Bộ Chính trị tăng 3,3% so với nhiệm kỳ trước, tỷ lệ nữ ủy viên Trung ương tăng 1,5%.

Thông tin trên được thể hiện trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội vừa gửi đến các đại biểu Quốc hội về việc Thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2019 và giai đoạn 2011 - 2020.

Tỷ lệ nữ tiến sĩ vượt chỉ tiêu đề ra

Tại báo cáo thẩm tra, Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khái quát, trong tổng số 22 chỉ tiêu có 11 chỉ tiêu đã đạt, 6 chỉ tiêu chưa đạt, 2 chỉ tiêu đạt được một phần và 3 chỉ tiêu chưa có số liệu.

Trong 11 chỉ tiêu về đích có chỉ tiêu tỷ lệ nữ tiến sĩ. Sau nhiều năm không có số liệu, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã thống kê được tỷ lệ nữ tiến sĩ là 28% tổng số tiến sĩ, vượt chỉ tiêu đề ra đến năm 2020 (là 25%).

Nhiệm kỳ 2016 - 2021: Tỷ lệ nữ trong Bộ Chính trị tăng 3,3%, nữ ủy viên Trung ương tăng 1,5%  - Ảnh 1.

Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đều tăng so với nhiệm kỳ trước.

Kết quả thẩm tra cũng cho thấy, các chỉ tiêu về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị có bước tiến bộ.

Cụ thể, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tỷ lệ nữ ủy viên Bộ Chính trị là 15,8% (tăng 3,3% so với nhiệm kỳ trước), tỷ lệ nữ ủy viên Trung ương là 10% (tăng 1,5% so với nhiệm kỳ trước).

Bên cạnh đó, tỷ lệ nữ ủy viên cấp tỉnh là 13,3%, cấp huyện là 14,3% và cấp cơ sở là 19,69% đều tăng so với nhiệm kỳ trước.

Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đều tăng. Nhiều cơ quan và địa phương có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

Theo số liệu cập nhật, kết quả Đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho thấy, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đạt 25,6%, tăng 4,2% so với nhiệm kỳ trước; cấp huyện đạt 20,1%, cao hơn 1,9% so với nhiệm kỳ trước .

Tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp tăng

Tuy nhiên, chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020 đạt 100% cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội có lãnh đạo chủ chốt là nữ nếu ở cơ quan, tổ chức có tỷ lệ 30% trở lên là nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thì chưa có số liệu đầy đủ và chưa đạt mục tiêu đề ra.

Cũng chưa về đích là tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp đạt 30% vào năm 2015 và từ 35% trở lên vào năm 2020, khi chỉ đạt 24% vào năm 2019; chưa đạt mục tiêu đề ra nhưng có tăng so với năm 2011 là 20%.

Uỷ ban thẩm tra cho biết, Chính phủ đã ban hành một số chính sách cụ thể hỗ trợ các doanh nghiệp này. Tuy nhiên, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ phần lớn là doanh nghiệp nhỏ, nhiều khó khăn trong tiếp cận vốn và nguồn lực.

Tỷ lệ nữ thạc sĩ trên tổng số thạc sĩ đạt 43% cũng chưa đạt được chỉ tiêu đề ra, theo báo cáo thẩm tra.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đánh giá tỷ lệ nữ thạc sĩ trên tổng số thạc sĩ trong ngành giáo dục đạt tỷ lệ cao ở các cấp học, cao nhất ở cấp mầm non (99,7%), cấp tiểu học (74,3%), cấp trung học sơ sở (70,73%) và cấp trung học phổ thông (62,2%).

Thanh Nhung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›