THỨ NĂM, NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2022 12:39

Phát huy vai trò của Đội công tác xã hội tình nguyện trong phòng chống ma túy, mại dâm

Hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện quận Đống Đa, Hà Nội đã có những đóng góp tích cực, góp phần cùng với các ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS.

Theo Phòng LĐ-TB&XH quận Đống Đa, giai đoạn 2012 - 2022, Đội công tác xã hội tình nguyện các phường đã tư vấn trực tiếp hơn 5.000 lượt người nghiện, tư vấn gián tiếp cho 3.800 lượt người nghiện; phát 35.500 tờ rơi tại các khu dân cư; viết hơn 1.500 tin, bài viết có nội dung liên quan đến ma túy, công tác cai nghiện bắt buộc, những nguy cơ và tác hại của ma túy, mại dâm đối với cộng đồng và xã hội, chống kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS, cách phòng, chống ma túy từ gia đình, vận động người nghiện sử dụng Methadone…

Phối hợp tuyên truyền trong 1.270 cuộc họp tổ dân phố với hơn 11.300 lượt người tham dự. Trong đó, tập trung vào tọa đàm, thảo luận về các biện pháp phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS và phòng chống tái nghiện, cách nhận biết đối tượng sử dụng ma túy, kiến thức phòng, chống ma túy trong học đường. Tham gia quản lý, tư vấn, giáo dục, cảm hóa, vận động, hỗ trợ người nghiện ma túy cai nghiện, người bán dâm hoàn lương, nạn nhân bị mua bán hòa nhập cộng đồng.

Đội công tác xã hội tình nguyện của 21 phường trên địa bàn quận đã thực hiện quản lý, giúp đỡ hơn 2.480 lượt người sau cai nghiện ma túy. Phân công đội viên phụ trách từng địa bàn cụ thể để theo dõi, quản lý người nghiện và các đối tượng sau cai nghiện. Qua đó, nắm bắt kịp thời mọi biến động cũng như hoạt động của các đối tượng. Vận động và phối hợp với gia đình thực hiện xét nghiệm người nghi nghiện, nghi tái nghiện. Vận động đối tượng tự giác khai báo về tình trạng nghiện của bản thân và người thân, tổ chức ký cam kết giao ước thi đua về phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy đến 100% tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học và gia đình có người nghiện.

Tập huấn nâng cao kiến thức, kinh nghiệm phòng chống ma túy cho cán bộ cơ sở trên địa bàn quận Đống Đa.

Tập huấn nâng cao kiến thức, kinh nghiệm phòng chống ma túy cho cán bộ cơ sở trên địa bàn quận Đống Đa.

Lực lượng Tình nguyện viên trực tiếp báo cáo với Đội trưởng, Đội phó Đội công tác xã hội tình nguyện và các thành viên BCĐ 138 phường các vấn đề phát sinh để có sự chỉ đạo kịp thời trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn. Tiếp cận, tư vấn cho 2.902 lượt người, trong đó có 246 người đã có chuyển biến tích cực như tự giác đi cai nghiện tự nguyện, tìm việc làm hoặc không tái nghiện sau 1 năm.

Đội công tác xã hội các phường đã cung cấp 1.564 tin liên quan đến tệ nạn ma túy, mại dâm cho lực lượng công an phường. Phối hợp kiểm tra 1.060 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ, tham gia 1.890 buổi tuần tra rà soát địa bàn công cộng góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn các phường. Tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội như: Xóa đói, giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm, bình đẳng giới, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử, tiếp cận các dịch vụ y tế, xã hội, giúp đỡ người nghiện ma túy sau cai nghiện, người bán dâm hoàn lương, nạn nhân bị mua bán trở về ổn định đời sống, hòa nhập cộng đồng.

Phối hợp Tổ vay vốn phường giới thiệu hỗ trợ trên 1.500 lượt hộ gia đình có người nghiện, người sau cai nghiện ma túy vay vốn giải quyết việc làm với tổng số 35.000 triệu đồng. Nguồn vốn chủ yếu từ Ngân hàng Chính sách và Quỹ Đồng cảm giúp nhiều người quản lý sau cai nghiện, hộ gia đình có người nghiện tại phường Cát Linh, Trung Liệt, Nam Đồng… có vốn sản xuất, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Liên hệ với các tổ chức, cá nhân hỗ trợ dạy nghề và tạo việc làm cho trên 1.400 người, giúp họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Tham gia thực hiện lồng ghép công tác phòng, chống tệ nạn xã hội với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội và các phong trào khác trên địa bàn. Lồng ghép nhiệm vụ với công tác xây dựng phong trào: “Toàn dân phòng, chống ma túy”, “Xây dựng phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm” và rất nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực khác nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ra khỏi đời sống xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự xã hội tại địa phương.

Nhờ sự quan tâm của các cấp, Đội công tác xã hội tình nguyện các phường đã phát huy được vai trò, giúp cho chính quyền địa phương trong việc quản lý người nghiện ma túy, kiểm soát tình hình mại dâm, phòng chống tệ nạn ma túy.

THÀNH NAM

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh