THỨ BA, NGÀY 09 THÁNG 08 NĂM 2022 11:33

Quảng Bình: Tập huấn về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

Sáng 29/7, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Theo đó, tham gia lớp tập huấn có 104 học viên gồm: Lãnh đạo, công chức, viên chức các sở, ban, ngành đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh thuộc tỉnh Quảng Bình.

Các học viên được phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước về nâng cao năng lực thực hiện mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030; bồi dưỡng kỹ năng về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; các biện pháp giải quyết vấn đề cấp bách về phân biệt đối xử đối với phụ nữ; tăng cường sự tham gia của cán bộ nữ tại các xã, phường, thị trấn trong lĩnh vực chính trị năm 2022; hướng dẫn thu thập số liệu báo cáo kết quả thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.

Các học viên được phổ biến các văn bản pháp luật về bình đẳng giới tại lớp tập huấn.

Các học viên được phổ biến các văn bản pháp luật về bình đẳng giới tại lớp tập huấn.

Thông qua tập huấn, bên cạnh việc cập nhật các thông tin, kết quả liên quan đến việc triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước về bình đẳng giới, cũng là dịp để các học viên trao đổi, chia sẻ những sáng kiến, cách làm mới, tìm ra giải pháp khắc phục những vấn đề khó khăn, bất cập trong việc triển triển khai công tác bình đẳng giới trong thời gian tới.

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh