THỨ HAI, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2022 04:11

Quảng Nam đảm bảo an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các nội dung nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
Quảng Nam đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Quảng Nam đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức Hội đồng thi, các Ban của Hội đồng thi, thực hiện nghiêm túc quy định về việc sao in đề, vận chuyển và bảo mật đề thi. Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức tốt công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh tập trung thực hiện tốt việc kiểm tra, đánh giá, phân loại, tổ chức ôn tập, phụ đạo cho học sinh, nhất là học sinh có học lực yếu, học sinh con em gia đình chính sách, học sinh ở miền núi, học sinh người dân tộc thiểu số.

Đồng thời, tuyên truyền rộng rãi Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phương án tổ chức các kỳ thi của tỉnh để cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh, Nhân dân biết và thực hiện. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh học tập nắm vững Quy chế thi, nghiệp vụ thi, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, giáo viên và thí sinh vi phạm Quy chế thi. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục có học sinh dự thi tốt nghiệp THPT phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức chu đáo việc đi lại, ăn, ở cho các thí sinh trong thời gian thi. 

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra cơ sở vật chất tại các Điểm thi, đảm bảo kỳ thi tiến hành được an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế. Các trường học có bố trí Điểm thi phải đảm bảo các điều kiện về phòng học, bàn ghế, tường rào, ánh sáng... Không bố trí Điểm thi tại những nơi không đảm bảo về cơ sở vật chất, gây mất an toàn, an ninh, trật tự.

Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị coi thi, chấm thi, nhất là cơ sở vật chất phục vụ thi, phương án bảo vệ an toàn kỳ thi, việc ăn ở, đi lại của thí sinh và người làm công tác thi; phát hiện, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện tiêu cực và xử lý kiên quyết hành vi vi phạm trong kỳ thi.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể để phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại địa phương. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị liên quan tạo điều kiện cho các thí sinh có đủ nơi ăn, nghỉ trong các ngày thi; tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp thí sinh không có nơi ăn, nghỉ trong thời gian thi. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị để kỳ thi tốt nghiệp THPT được tiến hành an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. 

TÚ ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh