THỨ HAI, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2022 04:08

Quảng Nam xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành công văn đề nghị các Sở, ngành, đơn vị liên quan, các địa phương theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai đối với các dự án chậm tiến độ đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng.
Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Tài nguyên và Môi trường và Thanh tra tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư các dự án và các địa phương liên quan thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu tại Kết luận thanh tra đối với các dự án do cơ quan chủ trì thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường: 14 dự án, Thanh tra tỉnh: 8 dự án. Trong quá trình theo dõi, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý nghiêm đối với các đơn vị không chấp hành thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nội dung kết luận thanh tra.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất, qua đó, kịp thời xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng giao Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu Công nghiệp tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, giám sát chặt chẽ tiến độ đầu tư đối với các dự án thuộc phạm vi cơ quan mình quản lý.

Đối với những dự án đầu tư không có khả năng tiếp tục thực hiện, điều chỉnh tiến độ nhiều lần mà chưa hoàn thiện các hồ sơ pháp lý theo quy định hoặc trên thực tế chưa triển khai thực hiện, kịp thời tham mưu cơ quan có thẩm quyền chấm dứt hoạt động đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư. Giải quyết hoặc tham mưu giải quyết các thủ tục pháp lý về đầu tư của các dự án đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng và các quy định của pháp luật khác có liên quan. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố có dự án đầu tư triển khai trên địa bàn chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của các dự án để kịp thời bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đầu tư dự án đã được chấp thuận.

Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.  

TÚ ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh