THỨ BA, NGÀY 05 THÁNG 07 NĂM 2022 10:06

Quảng Ninh: Làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa

Phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần gia đình có công với cách mạng. Cùng với việc thực hiện tốt công tác chi trả chế độ cho người có công, nhiều năm qua tỉnh Quảng Ninh cũng đã nỗ lực làm tốt công tác chăm sóc, đền ơn đáp nghĩa với người có công.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thuộc, 85 tuổi, trú tại phường Hà Phong, TP Hạ Long.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thuộc, 85 tuổi, trú tại phường Hà Phong, TP Hạ Long.

Quảng Ninh hiện đang quản lý và thực hiện chính sách đối với 14.372 đối tượng người có công, trong đó có trên 7.000 gia đình liệt sĩ; hơn 6.400 thương, bệnh binh; 8 bà mẹ Việt Nam Anh hùng; hàng trăm cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ lão thành cách mạng, người có công giúp đỡ cách mạng; hàng vạn người tham gia kháng chiến được hưởng các chế độ của nhà nước…

Hiện nay, ngoài việc thực hiện các chế độ trợ cấp ưu đãi đảm bảo đúng, đủ, kịp thời cho các đối tượng chính sách, mọi chế độ chính sách ưu đãi khác cũng được các địa phương quan tâm thực hiện chu đáo. Tỉnh đã chỉ đạo lập thủ tục hướng dẫn các địa phương tiến hành việc thực hiện trợ cấp cho 12.589 đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh với kinh phí lên tới trên 2,6 tỷ đồng.

Trong suốt thời gian vừa qua, bằng nhiều hình thức vận động, công tác đền ơn đáp nghĩa của tỉnh đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và nhân dân trong toàn tỉnh. Việc rà soát, kiểm tra thực trạng nhà ở của đối tượng là gia đình thương binh liệt sĩ và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học còn khó khăn về nhà ở cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm. Từ năm 2013 đến nay, Quảng Ninh đã triển khai hỗ trợ nhà ở cho gần 10.000 gia đình có công với tổng kinh phí trên 300 tỷ đồng, trong đó hơn 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

 Quảng Ninh đã hoàn thành Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ sớm nhất cả nước, vượt 20% số hộ được hỗ trợ so với Đề án đã được Bộ LĐ-TB&XH  thẩm định. Ngày 10/4/2020, HĐND tỉnh khóa XIII đã thông qua tại Nghị quyết 246/2020/NQ-HĐND về Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 3. Theo đó, đến hết năm 2020 đã có gần 3.000 hộ gia đình người có công được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở từ nguồn ngân sách tỉnh với tổng kinh phí thực hiện trên 128 tỷ đồng.

Cùng với đó, tỉnh và các địa phương, đơn vị cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Xây nhà tình nghĩa, lập Quỹ đền ơn đáp nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng, ổn định đời sống thương binh, bệnh binh, chăm sóc bố mẹ, con liệt sĩ…

Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), nhằm thực hiện mục tiêu: Phấn đấu Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp huy động đạt trên 7 tỷ đồng; 100% Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng thường xuyên: Mức phụng dưỡng tối thiểu 1.000.000 đồng/tháng; Đảm báo 100% người có công với cách mạng được thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách, chế độ theo quy định của Nhà nước và địa phương; Tạo đợt tuyên truyền sâu rộng về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước tinh thần tự hào dân tộc, đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; Đảm bảo 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống cao hơn mức sống trung bình của người dân địa phương.

Để thực hiện các mục tiêu trên, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Tiếp tục thực hiện tốt, có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tặng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; Kế hoạch số 92-KL/TW ngày 5/11/2020 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Chương trình hành động số 7139/Ctr-UBND ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh về công tác NCC với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực hiệu quả gắn với phòng chống dịch Covid 19. Thực hiện thăm hỏi, tặng quà đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng; huy động sức mạnh, nguồn lực và sự tham gia của các cấp, các ngành và toàn xã hội với các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện cụ thể từng hoàn cảnh, gia đình người có công với cách mạng.

Các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể, các địa phương căn cứ chức năng quản lý và kế hoạch của Tỉnh để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”  đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm…

NGUYỄN SÍU

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh