THỨ SÁU, NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2022 01:41

Quỹ Dân số Liên hợp quốc công bố Chương trình Quốc gia mới cho Việt Nam

Ban Điều hành Quỹ Dân số Liên hợp Quốc (UNFPA) đã thông qua văn kiện Chương trình Quốc gia lần thứ 10 dành cho Việt Nam với tổng ngân sách là 26,5 triệu USD nhằm hỗ trợ Việt Nam đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) vào năm 2030. Chương trình ưu tiên hỗ trợ các nhóm dân số có nguy cơ bị bỏ lại phía sau, trong đó có phụ nữ và trẻ em gái, trẻ vị thành niên và thanh niên, người cao tuổi, các dân tộc thiểu số, lao động di cư, người khuyết tật và nạn nhân của bạo lực dựa trên cơ sở giới.
Chương trình tập trung vào các nhóm dễ bị tổn như người cao tuổi, lao động di cư.

Chương trình tập trung vào các nhóm dễ bị tổn như người cao tuổi, lao động di cư.

Với Chương trình Quốc gia chu kỳ 10, UNFPA cam kết hỗ trợ Việt Nam triển khai Kế hoạch Hành động Quốc gia vì các Mục tiêu Bền vững của Việt Nam (VNSG), Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2026 trong khuôn khổ Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030, tất cả đều chú trọng các động thái dân số và vấn đề về dân số.

Chương trình Quốc gia chu kỳ 10 được thiết kế trên cơ sở tham vấn rộng rãi với Chính phủ Việt Nam, các bên liên quan trong nước và quốc tế. Chương trình gắn với Khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững giữa Liên hợp quốc và Chính phủ Việt Nam (UNSDCF) có mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” và đóng góp trực tiếp ở hai lĩnh vực: Phát triển xã hội bao trùm; quản trị và tiếp cận công lý, từ đó giảm bất bình đẳng và tính dễ bị tổn thương.

 Trưởng Đại diện của UNFPA tại Việt Nam, bà Naomi Kitahara nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Chương trình Quốc gia chu kỳ 10. Bà cho biết: “Nối tiếp những thành tựu đạt được trong Chương trình Quốc gia chu kỳ 9, những can thiệp và sáng kiến của UNFPA trong 5 năm tới sẽ nhằm đạt được những kết quả chuyển đổi trong Kế hoạch Chiến lược của UNFPA toàn cầu, hướng tới một Việt Nam không còn tình trạng tử vong mẹ do các nguyên nhân có thể ngăn ngừa, chấm dứt các nhu cầu về kế hoạch hóa gia đình chưa được đáp ứng, xóa bỏ bạo lực giới và các hành vi có hại khác đối với phụ nữ và trẻ em gái. Các phương pháp tiếp cận dựa trên quyền, nhạy cảm giới và lấy con người làm trung tâm sẽ được sử dụng, đồng thời các can thiệp liên quan đến sự sẵn sàng và ứng phó nhân đạo sẽ được lồng ghép trong tất cả các lĩnh vực can thiệp của Chương trình.”

Chương trình Quốc gia mới của UNFPA dành cho Việt Nam được xây dựng nhằm đạt được những mục tiêu cụ thể. Đối với vị thành niên và thanh niên, đó là việc tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ phát triển toàn diện, thúc đẩy sự tham gia của thanh niên trong quá trình xây dựng các chính sách, chương trình quản lý thiên tai và thúc đẩy Chương trình hành động của Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển (ICPD).

Ở lĩnh vực già hóa dân số và bảo trợ xã hội, Chương trình hướng đến tăng cường hệ thống an sinh xã hội tích hợp và bao trùm, áp dụng phương pháp tiếp cận theo vòng đời, tiến bộ về giới để thích ứng vấn đề già hóa dân số, đáp ứng nhu cầu cá nhân của các nhóm dễ bị tổn thương nhất.

Với lĩnh vực tiếp cận bình đẳng với sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục, Chương trình tập trung vào các nhóm dễ bị tổn thương bao gồm người dân tộc thiểu số, trẻ vị thành niên và thanh niên, người cao tuổi và lao động di cư. Những người này sẽ được tiếp cận bình đẳng hơn tới các dịch vụ, thông tin về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục toàn diện, tiến bộ về giới, kể cả khi có khủng hoảng nhân đạo.

Về dữ liệu cho xây dựng chính sách, Chương trình Quốc gia mới của UNFPA hướng đến tăng cường xây dựng chính sách và chương trình dựa trên đảm bảo quyền, bao gồm cả phân bổ ngân sách, giám sát, thông qua sản xuất, phân tích, sử dụng số liệu.

Trong mảng bạo lực giới, Chương trình Quốc gia mới của UNFPA tập trung thay đổi những thái độ có hại, đặc biệt là trong nhóm thanh niên, để giảm thiểu bạo lực, kể cả khi có khủng hoảng nhân đạo.

Để có thể đạt được những kết quả nêu trên, UNFPA sẽ hợp tác với Chính phủ, các tổ chức cấp quốc gia khác cũng như các tổ chức xã hội để thực hiện chương trình theo các nguyên tắc quyền tự chủ quốc gia và các trách nhiệm giải trình chung. UNFPA và Chính phủ Việt Nam, thông qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan điều phối, sẽ cùng chịu trách nhiệm quản lý chương trình, đồng thời sẽ lập kế hoạch, giám sát và đánh giá việc thực hiện chương trình theo phương pháp quản lý dựa trên kết quả.

UNFPA sẽ tiếp tục nâng cao năng lực huy động nguồn lực bao gồm cả hỗ trợ kỹ thuật và tài chính thông qua các quan hệ hợp tác với các đối tác phát triển như Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Na-uy và các đối tác khác, cũng như các đối tác mới và các công ty tư nhân như Bloomberg Philanthropies, Vital Strategies, và MSD.

Đối với hỗ trợ nhân đạo của UNFPA dành cho Việt Nam, UNFPA sẽ tập trung vào các dịch vụ tích hợp về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục, ngăn chặn và ứng phó với bạo lực dựa trên cơ sở giới và hỗ trợ người cao tuổi. Các quyền và lựa chọn của phụ nữ và trẻ em gái, thanh thiếu niên và người cao tuổi bị tác động bởi các khủng hoảng nhân đạo cần phải được ưu tiên để không ai bị bỏ lại phía sau.

NGUYỄN SÍU

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh