Quy định nào cấp giấy phép hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho nhà thầu đầu tư nước ngoài?

19:22 - 12/08/2019

Có quy định nào để cấp giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho nhà đầu tư nước ngoài không?

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 170 Bộ luật Lao động về điều kiện tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài thì doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu trong nước chỉ được tuyển lao động là công dân nước ngoài vào làm công việc quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Quy định nào cấp giấy phép hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho nhà thầu đầu tư nước ngoài?  - Ảnh 1.

Ngoài ra tại Điều 172 của Bộ luật Lao động thì người nước ngoài là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn; là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần; là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam thì không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Đối với các trường hợp nêu trên, người sử dụng lao động có văn bản báo cáo giải trình nhu cầu theo Điều 4 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 và làm hồ sơ đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo Khoản 3 Điều 8 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP nêu trên.

CỤC VIỆC LÀM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›