Rút ngắn thời gian thụ lý, giải quyết quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

14:33 - 14/05/2020
Rút ngắn thời gian thụ lý, giải quyết quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Rút ngắn thời gian thụ lý, giải quyết quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.

(Dân sinh) - Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế về an sinh xã hội đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới và khu vực, xác định cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm đáp ứng được các yêu cầu tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới.

Thời gian tới, bảo hiểm xã hội tiếp tục công tác cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người lao động.

Theo đó, các doanh nghiệp không phải thực hiện lưu giữ, quản lý sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Để triển khai thực hiện quy định này, từ tháng 10/2016, bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiến hành rà soát và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Đến ngày 31/12/2018, Ngành Bảo hiểm xã hội đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát và bàn giao 13,3 triệu sổ đến tận tay người lao động (đạt tỷ lệ 99,28% tổng số người lao động đang tham gia).

Rút ngắn thời gian thụ lý, giải quyết quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật - Ảnh 1.

Các sửa đổi này cùng với việc bãi bỏ thành phần hồ sơ: Bản sao Biên bản điều tra tai nạn lao động, Biên bản khám nghiệm hiện trường.

Nhờ đó, từ tháng 1/2019 đến nay, 100% doanh nghiệp đã giảm được thời gian và nhân lực để cập nhật và lưu trữ sổ bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, việc bàn giao sổ bảo hiểm xã hội mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực như: Người lao động sẽ có đầy đủ thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, BHTN của mình, đồng thời hàng năm được cơ quan bảo hiểm xã hội gửi thông báo về mức đóng và thời gian tham gia bảo hiểm trong năm. Bên cạnh đó, người lao động có thể tự tra cứu thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, BHTN của mình trên Cổng Thông tin điện tử bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bỏ quy định về việc doanh nghiệp phải đề nghị đổi thẻ bảo hiểm y tế hàng năm cho người lao động không chỉ giảm thời gian, từ năm 2018, doanh nghiệp còn tiếp tục được "hưởng lợi" khi không phải rà soát, lập danh sách đề nghị đổi thẻ bảo hiểm y tế hằng năm cho người lao động.

Nếu như trước tháng 8/2017, doanh nghiệp phải tiến hành rà soát, lập danh sách đề nghị đổi thẻ bảo hiểm y tế hằng năm cho người lao động thì từ tháng 9/2017 đến nay, bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung để quản lý thẻ bảo hiểm y tế. Theo đó, thẻ bảo hiểm y tế của người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp được cơ quan bảo hiểm xã hội gia hạn tự động. Những thay đổi này mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, đặc biệt doanh nghiệp được cắt giảm đáng kể thời gian thực hiện các thủ tục đề nghị gia hạn thẻ, nhận thẻ, chuyển thẻ bảo hiểm y tế đến từng người lao động.

Rút ngắn thời gian thụ lý, giải quyết quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật - Ảnh 2.

Việc bàn giao sổ bảo hiểm xã hội mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực như: Người lao động sẽ có đầy đủ thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, BHTN của mình, đồng thời hàng năm được cơ quan bảo hiểm xã hội gửi thông báo về mức đóng và thời gian tham gia bảo hiểm trong năm.

Giản lược các tiêu chí cần kê khai trong thủ tục hành chính "Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, BHTN, BH tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế": BHXH Việt Nam đã rà soát, giản lược các tiêu chí cần kê khai trên mẫu Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và mẫu Tờ khai cá nhân tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Biên bản đo đạc môi trường lao động có yếu tố độc hại theo quy định tại Điều 57, 58 Luật An toàn về sinh lao động và thành phần hồ sơ là Sổ bảo hiểm xã hội đối với trường hợp người lao động đang làm việc bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp đã góp phần giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian khi xử lý những công việc liên quan đến đề nghị giải quyết các chế độ bảo hiểm ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong tháng cho người lao động.

Đồng thời, việc đẩy mạnh chi trả qua tài khoản cá nhân của người lao động đã góp phần giảm thời gian của doanh nghiệp và người lao động khi doanh nghiệp nhận và trực tiếp chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Rút ngắn thời gian thụ lý, giải quyết quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật - Ảnh 3.

Đồng thời, việc đẩy mạnh chi trả qua tài khoản cá nhân của NLĐ đã góp phần giảm thời gian của doanh nghiệp và NLĐ khi doanh nghiệp nhận và trực tiếp chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho NLĐ.

Từ ngày 09/12/2019, mọi cá nhân khi có yêu cầu cấp lại thẻ bảo hiểm y tế mà không thay đổi thông tin chỉ cần có một thiết bị điện tử (máy tính, điện thoại) có kết nối internet, truy cập địa chỉ https://www.dichvucong.gov.vn là có thể thực hiện đề nghị  cấp lại thẻ bảo hiểm y tế (do hỏng hoặc mất) thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Như vậy, thời gian quan, với những nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin đã kịp thời tháo gỡ các rào cản trong giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiệm đáng kể chi phí, thời gian giao dịch cho doanh nghiệp, người dân với cơ quan bảo hiểm xã hội, được Chính phủ và người dân ghi nhận, đánh giá cao. 

PHA LÊ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›