THỨ HAI, NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2022 02:57

Sẽ xây dựng dự án Luật Học tập suốt đời

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, thời gian tới, Bộ sẽ phối hợp với các bộ, ngành và địa phương nghiên cứu đề xuất xây dựng dự án Luật Học tập suốt đời. Đây là một trong những cơ sở pháp lý quan trọng, cũng là giải pháp thiết thực để triển khai hiệu quả hơn nữa các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Để nâng cao hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 8-4-2020 về Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TƯ ngày 10-5-2019 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25-5-2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030. Đồng thời, phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam ban hành tiêu chí đánh giá, công nhận các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”...; xây dựng bộ tiêu chí thành phố học tập và công dân học tập.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh