THỨ NĂM, NGÀY 11 THÁNG 08 NĂM 2022 09:46

Tăng cường công tác tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Đắk Lắk

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Công văn số 5877/UBND-KGVX gửi các ban, sở, ngành, các hội, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về việc tăng cường công tác tiêm vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, theo kết quả thống kê của Bộ Y tế, tỉnh Đắk Lắk nằm trong nhóm 10 địa phương có tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 thấp nhất cả nước. Trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp với các địa phương và ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo công tác tiêm chủng vaccine trên địa bàn, tuy nhiên kết quả tiêm chủng của các địa phương vẫn thấp, không đạt chỉ tiêu đề ra, đặc biệt nhiều địa phương còn để tồn vaccine dẫn đến hết hạn sử dụng phải hủy bỏ, ảnh hưởng rất lớn đến kết quả chung của toàn tỉnh, nhiều lần bị Chính phủ, Bộ Y tế nhắc nhở.

Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm và khẩn trương có biện pháp khắc phục, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn, bảo đảm các mục tiêu, chỉ tiêu theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ban, sở, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, hoàn thành tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8/2022, mũi 4 cho các đối tượng cần tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tổng hợp, báo cáo tiến độ triển khai công tác tiêm chủng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 5619/UBND-KGVX ngày 6/7/2022, đặc biệt lưu ý đối với ngành Giáo dục-Đào tạo và lực lượng tuyến đầu chống dịch như y tế, quân đội, công an, Tổ Covid-19, thanh niên tình nguyện…

Các sở, ban, ngành, đơn vị chủ động đăng ký thời gian và số lượng công chức, viên chức, người lao động về Sở Y tế, trên cơ sở đó, Sở Y tế chỉ định ngày tiêm chủng cụ thể cho từng đơn vị và tổ chức điểm tiêm tập trung. Các cơ quan, đơn vị vì tính chất công việc không thể đi tiêm tập trung thì Sở Y tế bố trí đội tiêm lưu động đến tiêm trực tiếp tại các đơn vị để bảo đảm chỉ tiêu tối thiểu 90% đơn vị được tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 trước ngày 25/7/2022.

Giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Y tế đưa chỉ tiêu tiêm chủng vaccine Covid-19 vào tiêu chí đánh giá, xếp loại khen thưởng cuối năm đối với các sở, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Hình ảnh tiêm vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Hình ảnh tiêm vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Theo đó: Tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 3 (tức mũi nhắc lại lần 1) tại Đắk Lắk đạt thấp. Tính đến ngày 30/6, tỷ lệ tiêm mũi 3 ở nhóm từ 18 tuổi trở lên mới đạt 44,1%; nhóm tuổi từ 12 đến 17 đạt 33,7%; nhóm tuổi từ 5 đến 11 tiêm mũi 1 đạt 41%, mũi 2 đạt 12%.

Trước tình hình đó, để bảo đảm chỉ tiêu các nhóm tuổi được tiêm vaccine phòng Covid-19 theo quy định, ngày 14/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 5877/UBND-KGVX gửi các ban, sở, ngành, các hội, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về việc tăng cường đẩy mạnh công tác tiêm vaccine phòng Covid-19.

LN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh