THỨ HAI, NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2021 10:43

Thanh Hóa hỗ trợ hộ kinh doanh, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(Dân sinh) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng vừa ký quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương trên địa bàn gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, ngày 24/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng đã ký Quyết định số 3263 "Về việc phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch Covid-19".

Tổng kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 23/2021 của Thủ tướng Chính phủ là trên 178 triệu đồng.

Trong đó, tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ 27 hộ kinh doanh gặp khó khăn do dịch Covid-19 với mức 3 triệu đồng/1 hộ. Hỗ trợ 22 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương; Mức hỗ trợ theo Điều 14 Quyết định số 23/2021 của Thủ tướng Chính phủ với tổng kinh phí hơn 97 triệu đồng. Phương thức trả 1 lần cho hộ kinh doanh, người lao động được hỗ trợ.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở LĐ-TB&XH tỉnh này chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tổng hợp danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời, chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ đảm bảo theo quy định. 

UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND các huyện: Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Cẩm Thủy, thành phố Thanh Hóa khẩn trương thực hiện việc chi trả cho đối tượng đảm bảo kịp thời, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

HOÀNG MINH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh