THỨ HAI, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2022 05:17

Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy triển khai thực hiện Dự án vành đai 3 TP.HCM

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã ký ban hành Quyết định số 2385/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ huy, Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc triển khai thực hiện 02 dự án thành phần thuộc dự án Đầu tư đường Vành đai 3 TP.HCM trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Ban Chỉ đạo triển khai hai dự án thành phần qua địa bàn TP thuộc dự án đường vành đai 3 TP.HCM gồm 16 thành viên do Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi làm trưởng ban. 

Ban Chỉ đạo là cơ quan đầu mối phối hợp với tổ công tác Chính phủ và cùng với bộ ngành giải quyết các vấn đề chung cho toàn dự án, các vấn đề có tính chất liên tỉnh.

Ban Chỉ huy hai dự án thành phần qua địa bàn TP cũng được thành lập gồm 16 thành viên do Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan làm trưởng ban, các phó ban là lãnh đạo Sở Giao thông vận tải TP, Sở Tài nguyên và môi trường TP và lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP. 

Ban Chỉ huy hai dự án thành phần qua địa bàn TP cũng được thành lập gồm 16 thành viên do Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan làm trưởng ban (ảnh: minh họa).

Ban Chỉ huy hai dự án thành phần qua địa bàn TP cũng được thành lập gồm 16 thành viên do Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan làm trưởng ban (ảnh: minh họa).

Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy là giúp Ban Chỉ đạo điều hành, điều phối các nguồn lực và đôn đốc sở ngành thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến dự án; theo dõi, giám sát kế hoạch, tiến độ chi tiết thực hiện; việc chấp hành thực hiện các quy định của Nhà nước trong quá trình quản lý điều hành thực hiện 02 dự án thành phần; xử lý hoặc đề xuất kịp thời các vấn đề phát sinh để báo cáo kịp thời cho ban chỉ đạo.

Tổ giúp việc cũng được quyết định thành lập với 16 thành viên do Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Phan Công Bằng làm Tổ trưởng. Tổ này có nhiệm vụ tổng hợp, tham mưu, dự thảo, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và các nội dung công việc liên quan đến nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và Ban Chỉ huy, cùng với đó là chủ động đôn đốc hoặc đề xuất xử lý các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ chậm trễ liên quan đến Dự án.

PHA LÊ

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh