THỨ SÁU, NGÀY 27 THÁNG 05 NĂM 2022 12:59

Thừa Thiên Huế dành hơn 30 tỷ đồng để chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách xã hội

Vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành quyết định về việc quy định đối tượng, mức trợ giúp và tổ chức thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng chính sách xã hội nhân dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thăm, chúc Tết một Trung tâm bảo trợ trẻ em trên địa bàn

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thăm, chúc Tết một Trung tâm bảo trợ trẻ em trên địa bàn

Theo quyết định, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ trích ngân sách tỉnh số tiền 30.312.400.000 đồng từ nguồn tăng thu thực hiện so với dự toán năm 2021 để tặng quà và trợ giúp cho các đối tượng chính sách xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định quà tặng mức 2.000.000 đồng cho cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập tiêu biểu; 1.300.000 đồng cho gia đình chính sách tiêu biểu và gia đình liệt sĩ hy sinh tại Rào Trăng; hộ nghèo thực sự khó khăn.

Các đối tượng thân nhân người có công, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng được hỗ trợ mức quà 500.000 đồng.

Đối với các hộ nghèo, Thừa Thiên Huế quyết định trợ giúp 500.000 đồng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; trợ giúp 300.000 đồng cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng, đối tượng nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ.

Các hộ nghèo, hộ cận nghèo được tặng quà nêu trên là những hộ có tên trong danh sách theo kết quả điều tra, rà soát đến cuối năm 2021 được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt; Đối tượng chính sách có công, bảo trợ xã hội có trong danh sách đến thời điểm 30/12/2021.

Trường hợp thuộc đối tượng được tặng quà hoặc trợ giúp Tết theo quy định của Trung ương thì vẫn được tặng quà hoặc trợ giúp theo quy định này.

Cũng theo quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, sẽ có 1.645 tổng số đối tượng được hỗ trợ quà tặng theo các diện: gia đình chính sách tiêu biểu; đối tượng nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội; cơ sở bảo trợ xã hội công lập, tư thục tiêu biểu.

Tổng số đối tượng được tặng quà, hỗ trợ theo diện: hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ là 88. 236 đối tượng.

Có 4.337 đối tượng là thân nhân người có công, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng tại Thừa Thiên Huế cũng được tặng quà, hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.   

THẢO VI

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh