THỨ TƯ, NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2022 11:04

Thực hiện tốt hơn nữa vai trò chăm sóc sức khỏe, tinh thần cho người cao tuổi

Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho NCT; nhất là NCT thuộc diện chính sách, NCT ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương đội ngũ cán bộ Hội NCT các cấp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương đội ngũ cán bộ Hội NCT các cấp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội NCT Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức ngày 14/1/2022 tại Hà Nội.

Hội NCT các cấp đã và đang phát huy tốt vai trò là tổ chức xã hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương đội ngũ cán bộ Hội NCT các cấp đã tâm huyết, trách nhiệm, tích cực trong chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi và trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định, trong 5 năm qua, Hội NCT Việt Nam tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Hội phụ lão cứu quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Tư tưởng, quan điểm, tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với NCT tiếp tục được quán triệt, phổ biến sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân đối với NCT.

Hội NCT các cấp đã và đang phát huy tốt vai trò là tổ chức xã hội, đại diện cho nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của NCT, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước. Nội dung hoạt động ngày càng phong phú, tổ chức Hội càng mở rộng, đến nay có hơn 9,7 triệu hội viên tham gia sinh hoạt, là nơi tập hợp, đoàn kết rộng rãi NCT trong cả nước, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời Hội cũng quan tâm công tác đối ngoại nhân dân, nghiên cứu khoa học; thực hiện có hiệu quả chương trình: bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở cơ sở; Tháng hành động vì NCT Việt Nam, nhân rộng Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã có nhiều sáng kiến tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên; hằng năm, đã phối hợp với ngành Y tế để chăm sóc, tư vấn sức khỏe cho hàng triệu NCT; thường xuyên thăm hỏi, động viên NCT khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt.

Các đại biểu dự đại hội.

Các đại biểu dự đại hội.

“Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, NCT ở khắp các địa bàn dân cư đều tích cực tham gia phòng, chống dịch. Hình ảnh những cựu chiến binh 70-80 tuổi, những cán bộ về hưu vẫn nhiệt tình tham gia phòng chống dịch, ân cần nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, tham gia quyên góp ủng hộ những gia đình, địa phương khó khăn, tạo nên những hình ảnh đẹp, tình cảm ấm áp, đó là những việc làm rất đáng trân trọng, rất cần lan tỏa trong cộng đồng. Cùng với đó còn nhiều cá nhân, tập thể NCT có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, những năm qua, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến NCT, được NCT cả nước đón nhận, hoan nghênh và đồng tình cao. Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập, cần phải tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, ban hành chủ trương, chính sách mới nhằm đáp ứng nhu cầu về đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ sức khoẻ của NCT, khi Việt Nam sẽ được xếp là quốc gia có dân số già trong tương lai gần. Theo dự báo đến năm 2030 Việt Nam sẽ có số NCT chiếm 17% dân số cả nước và đến năm 2050 tỷ lệ này là 25%.

 

 Cần đa dạng nội dung, hình thức chăm sóc NCT

Để tiếp tục phát huy vai trò của NCT và tổ chức Hội trong giai đoạn mới, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Hội NCT các cấp quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng đối với Hội NCT; tiếp tục quán triệt sâu rộng các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về NCT; đề cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong việc ban hành và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách đối với NCT.

Bên cạnh đó, Hội NCT Việt Nam cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động nhằm phát triển số lượng đi đôi với chất lượng, tập hợp đông đảo hơn nữa hội viên tham gia phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”. Phát huy những kinh nghiệm quý báu của NCT để tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, kinh tế, khoa học, văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh trật tự… Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ban, bộ, ngành, đoàn thể thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Ngoài ra, Hội NCT Việt Nam cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho NCT; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NCT để phản ánh kịp thời với các cơ quan có thẩm quyền, góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với NCT, nhất là NCT thuộc diện chính sách, NCT ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội NCT Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội NCT Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cần đa dạng nội dung, hình thức chăm sóc NCT; đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực hoạt động, đặc biệt lĩnh vực NCT tự chăm sóc; tích cực phát triển nguồn lực của Hội; nhân rộng các loại hình Câu lạc bộ, các cơ sở dịch vụ chăm sóc NCT; tập trung sức xây dựng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở cơ sở; mở rộng công tác đối ngoại nhân dân để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm.

NCT và tổ chức Hội tiếp tục phát huy trí tuệ và kinh nghiệm, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, khuyến học, khuyến tài; động viên con cháu có ý chí vươn lên trong học tập, công tác, sản xuất, kinh doanh; chủ động tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện trong quá trình xây dựng, giám sát quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

“Ban Chấp hành khóa mới cần kế thừa, phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước, có nhiều đổi mới, sáng tạo, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội NCT Việt Nam sớm đi vào cuộc sống, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng  Hội NCT các cấp tiếp tục đoàn kết, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tăng cường bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

THANH HÒA

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh