Tích cực vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019

05:57 - 08/10/2019

Ngày 7/10, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Hà Nội tổ chức giao ban 9 tháng năm 2019. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Trưởng ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị.

Tích cực vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tại hội nghị, Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" thành phố cho biết, từ ngày 1/1 đến 30/9/2019, Quỹ "Vì người nghèo" 3 cấp đã vận động được hơn 21 tỷ đồng, phấn đấu đạt 50 tỷ đồng trong năm 2019.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Trưởng ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị các thành viên Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" chịu trách nhiệm tuyên truyền, đôn đốc vận động quỹ tại cơ quan, đơn vị, tổ chức và địa bàn mình phụ trách.

Các cơ quan, đơn vị cần tăng cường tuyên truyền cách vận động ủng hộ quỹ, phương pháp vận động, hiệu quả sử dụng và cách quản lý quỹ. Để cuộc vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", tập trung vào tháng cao điểm từ ngày 17/10 đến 18/11 đạt kết quả cao, các địa phương cần huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc; tích cực vận động để doanh nghiệp ủng hộ.

Trưởng ban vận động Quỹ "Vì người nghèo thành phố" Nguyễn Lan Hương cho biết, toàn thành phố còn gần 2.000 hộ nghèo cần sửa chữa nhà. Vì vậy, việc ủng hộ Quỹ sẽ góp phần để thành phố sửa chữa nhà cho hộ nghèo mang tính bền vững hơn.


PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›