THỨ BA, NGÀY 27 THÁNG 09 NĂM 2022 09:51

Tiền Giang tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

(Dân sinh) - Ngày 23/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trị Hội nghị. Hội nghi còn có sự tham gia của lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) được ban hành là văn bản pháp luật quan trọng, tạo cơ sở quản lý pháp lý đồng bộ, thông nhất cho công tác PBGDPL, tạo chuyển biến căn bản, bền vững về hiệu quả của hoạt động GDPL ở địa phương.

Qua 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, đã từng bước nâng cao ý thức chủ động, tích cực tìm hiểu pháp luật và thói quen chấp hành pháp luật.

Ông Nguyễn Thành Diệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Thành Diệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo đó, việc chỉ đạo, lãnh đạo điều hành công tác PBGDPL được thực hiện đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, địa phương mang lại hiệu quả cao; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật được củng cố, kiện toàn và năng cao chất lượng.

Nhiều chương trình, đề án về công tác PBGDPL được triển khai thực hiện hiệu quả góp phần nâng cao góp phần nâng cao nhận thức và tác động trực tiếp đến ý thức chấp hành pháp luật.

Mô hình sinh hoạt “ngày pháp luật” được hưởng ứng tích cực từ các ngành, các cấp.Việc thực hiện các Đề án đối với đối tượng xác định đã tạo sự chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Công tác GDPBPL hướng về cơ sở thông qua lồng ghép trong các cuộc họp, xét xử lưu động, các thiết chế văn hóa ở cơ sở,…Tiêu biểu: tuyên truyền Luật PBGDPL và Nghị định 28/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật PBGDPL cới hơn 1700 cuộc cho hơn gần 47 nghìn lượt người tham dự với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng.

Ông Nguyễn Thành Diệu trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Ông Nguyễn Thành Diệu trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, các cấp từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở tổ chức các hội nghị, sinh hoạt chuyên đề pháp luật, treo hơn 200 băng rôn, 500 pa-nô các tuyến đường; tuyên truyền các văn bản pháp luật mới với hơn 3500 cuộc cho hơn 172 ngàn lượt người,…

Nội dung PBGDPL phù hợp cho từng đối tượng. Phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tuyên truyền luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp cho 182 doanh nghiệp và hơn 6500 người lao động; tổ chức 8 lớp tập huấn cho hơn 1271 cán bộ nguồn tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Giai đoạn 2013-2016 triển khai thực hiện 10 Đề án về PBGDPL; 2017-2021 triển khai thực hiện 7 Đề án,…

Phát biểu chỉ tạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: 10 năm thực hiện Luật PBGDPL đã đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực thi pháp luật trong các cơ quan và xã hội; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện PL là nền tảng quan trọng để thực hiện hiệu quả, sâu sắc và đầy đủ.

UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Ông Diệu yêu cầu, cần có cách làm mới, phân đối tượng, tạo điều kiện cho các đối tượng được tuyên truyền pháp luật; Nâng cao năng lực, sự hiểu biết pháp luật, phương pháp truyền đạt, công tác truyền thông và nghệ thuật tuyên truyền pháp luật; Nâng cao ý thức, chấp hành sự hiểu biết pháp luật của toàn dân chuyển từ nhận thức sang thói quen tìm hiểu pháp luật; Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bằng tình cảm, sự tận tâm; ứng dụng CNTT trong việc PBGDPL; mở rộng xã hội hóa, bổ sung nguồn tuyên truyền PBGDPL; làm pháp luật đi vào cuộc sống, người dân tự nguyện chấp hành pháp luật,…

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 15 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

XUÂN UYÊN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh